Προσφορά

Προπονητής και μάθηση απόδοση

Θεωρία & εφαρμογή

9,48 

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-050-9

Pages

200

Προπονητής και μάθηση απόδοση

Περιγραφή

Περιγραφή

Σε αυτό το βιβλίο θα βρεις πληροφορίες και οδηγίες για τη διδασκαλία και εκμάθηση δεξιοτήτων, που μπορούν να εφαρμοστούν σε μία πληθώρα διαφορετικών αθλη μάτων. Πολλές είναι οι πρακτικές εφαρμογές που αναφέρονται στο βιβλίο αυτό, ώστε να γίνει εύκολα κατανοητό πώς από τη θεωρία περνάμε στην πράξη.

Υπάρχουν παρα­ δείγματα εφαρμογής για διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικό βαθμό εμπειρίας των αθλητών. Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα, τα οποία αφορούν την προπόνηση αθλητών 6 έως 18 ετών, αλλά το περισσότερο από το υλικό που παρουσιάζεται εδώ, θα φανεί χρήσιμο σε όλους τους προπονητές, ανεξάρ­τητα από την ηλικία των αθλητών που προ­πονούν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Εισαγωγή
Μέρος Ι: Προετοιμασία για τη διδασκαλία αθλητικών δεξιοτήτων
Κεφάλαιο 1. Ευθύνες του προπονητή
Κεφάλαιο 2. Κατανόηση των διαδικασιών μάθησης κινητικών δεξιοτήτων
Μέρος II: Παρουσίαση νέων δεξιοτήτων
Κεφάλαιο 3. Εισαγωγή στην παρουσίαση και ανάλυση δεξιοτήτων
Κεφάλαιο 4. Παρουσίαση δεξιοτήτων
Κεφάλαιο 5. Βοηθώντας τους αθλητές στην εκτέλεση δύσκολων δεξιοτήτων
Μέρος ΠΙ: Ανάπτυξη και διατήρηση δεξιοτήτων
Κεφάλαιο 6. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της προπόνησης
Κεφάλαιο 7. Διευκολύνοντας τη μάθηση σύνθετων δεξιοτήτων
Κεφάλαιο 8. Ανατροφοδότηση: Λειτουργία και χρήση της στη διδασκαλία
Κεφάλαιο 9. Ανάλυση δεξιοτήτων και διόρθωση λαθών
Μέρος IV: Γνωστικές διεργασίες που συμμετέχουν στις δεξιότητες
Κεφάλαιο 10. Χρήση νοερής απεικόνισης για τη βελτίωση της απόδοσης
Κεφάλαιο 11. Μνήμη και διατήρηση της απόδοσης
Κεφάλαιο 12. Η προσοχή και οι παράμετροι που την επηρεάζουν
Κεφάλαιο 13. Αντίληψη και μάθηση για γρήγορη αντίδραση
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-050-9

Pages

200