Προσφορά

Κινητική μάθηση και απόδοση

[Μια Εφαρμοσμένη Προσέγγιση]

48,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

000-001-127-3

Pages

496

share
Share via Viber

Κινητική μάθηση και απόδοση

Περιγραφή

Περιγραφή

Η φιλική προς τους φοιτητές-αναγνώστες τέταρτη έκδοση του βιβλίου “Κινητική Μάθηση και Απόδοση: Μία Εφαρμοσμένη Προσέγγιση” έχει βάλει υψηλότερους στόχους από την απλή παράθεση των πρόσφατων ερευνητικών ευρημάτων. Οι στόχοι αυτοί για τους συγγραφείς Schmidt και Weisberg προκαλούν τους φοιτητές όχι μόνο να κατανοήσουν αλλά και να εφαρμόσουν τις έννοιες της κινητικής μάθησης και της απόδοσης μέσω αυτής της μοναδικής εφαρμοσμένης προσέγγισης που χρησιμοποιείται στο βιβλίο. Οι εκπαιδευτές που χρησιμοποιούν την εφαρμοσμένη μαθησιακή προσέγγιση έχουν πάντα τρία ερωτήματα: ποιος (το άτομο που μαθαίνει ή εκτελεί), πού (το περιβάλλον της μάθησης ή της εκτέλεσης), τι (τη δεξιότητα που πρόκειται να μάθει ή να εκτελέσει). Χρησιμοποιώντας περιπτωσιολογικές μελέτες, ασκήσεις και θέματα συζήτησης τα οποία στηρίζονται στην εφαρμοσμένη προσέγγιση, οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να θέτουν τα σωστά ερωτήματα, να αναγνωρίζουν τις λύσεις και απαντήσεις και να υποστηρίζουν τις επιλογές τους με τη σχετική θεωρία αλλά και ερευνητικά ευρήματα.
Στο βιβλίο “Κινητική Μάθηση και Απόδοση: Μία Εφαρμοσμένη Προσέγγιση” παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρχές της κινητικής μάθησης και απόδοσης, αναλύεται το εννοιολογικό μοντέλο της κινητικής απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα οι φοιτητές καθοδηγούνται στην εφαρμογή των αρχών και των εννοιών της κινητής μάθησης και της απόδοσης σε πραγματικές συνθήκες

Περιεχόμενα
Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
1. Ξεκινώντας
2. Μεθόδευση Πληροφοριών και Λήψη Αποφάσεων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΞΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
3. Αισθητηριακές Συνεισφορές στην Εκτέλεση των Δεξιοτήτων
4. Παραγωγή Κίνησης και Κινητικά Προγράμματα
5. Αρχές Κινητικού Ελέγχου και Ακρίβειας της Κίνησης
6. Ατομικές Διαφορές και Ικανότητες Κίνησης
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
7. Προετοιμασία της Μαθησιακής Εμπειρίας
8. Υποστηρίζοντας τη Μαθησιακή Εμπειρία
9. Οργανώνοντας τη Μαθησιακή Εμπειρία
10. Παροχή Ανατροφοδότησης στη Μαθησιακή Εμπειρία
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1. Διευκολύνοντας τη Μάθηση και την Απόδοση
2. Εφαρμόζοντας τις Αρχές της Κινητικής Μάθησης

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

000-001-127-3

Pages

496