Προπονητής και αθλητική ψυχολογία (Προσφορά)

Θεωρία και εφαρμογή

5,00 

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας

ISBN

960-278-051-7

Γλώσσα

Pages

240

Εκδότης

Σαλτο

Προπονητής και αθλητική ψυχολογία (Προσφορά)

Περιγραφή

Περιγραφή

Η σειρά ‘’Προπονητής…’’ είναι η μοναδική σειρά βιβλίων που βοηθάει τους προπονητές να αποκτήσουν βασικές αλλά και ειδικές γνώσεις της αθλητικής επιστήμης, ώστε να τις εφαρμόσουν στα προπονητικά τους προγράμματα. Γραμμένη από κορυφαίους στον τομέα τους επιστήμονες, καθοδηγεί τους προπονητές βήμα προς βήμα σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουν από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή που συνεργάζονται με μία ομάδα ή έναν αθλητή. Υπάρχει βαθιά πίστη ότι η σειρά “Προπονητής…” δίνει τη διάσταση που απαιτεί η εποχή του 2000 στον ελληνικό αθλητισμό.

 

Το βιβλίο Προπονητής & Αθλητική Ψυχολογία, γραμμένο από τον Rainer Martens, δείχνει στους προπονητές πώς ν’ αναπτύξουν για τον εαυτό τους τις αναγκαίες ψυχολογικές δεξιότητες, έτσι ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, και ταυτόχρονα πώς να διδάξουν αυτές στους αθλητές ή στις αθλήτριες τους. Στα τρία μέρη του βιβλίου παρουσιάζονται τα παρακάτω θέματα:

•Γιατί και πώς να αναπτύξεις μία προπονητική φιλοσοφία.

•Πώς να μάθεις τις βασικές ψυχολογικές δεξιότητες της καθοδήγησης και της επικοινωνίας.

•Πώς να διδάξεις στους αθλητές ή στις αθλήτριες σημαντικές ψυχολογικές δεξιότητες, όπως η νοερή απεικόνιση, ο έλεγχος της ψυχικής ενέργειας, ο έλεγχος του στρες, η αυτοπεποίθηση, ο καθορισμός στόχων και η προσοχή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Μέρος Ι: Ψυχολογικές απόψεις
Κεφάλαιο 1. Η φιλοσοφία του προπονητή
Κεφάλαιο 2. Παρακίνηση
Μέρος ΙΙ: Ψυχολογικές δεξιότητες για προπονητές
Κεφάλαιο 3. Καθοδήγηση
Κεφάλαιο 4. Επικοινωνία
Μέρος ΙΙΙ: Ψυχολογικές δεξιότητες για αθλητές
Κεφάλαιο 5. Εξάσκηση ψυχολογικών δεξιοτήτων
Κεφάλαιο 6. Νοερή απεικόνιση
Κεφάλαιο 7. Έλεγχος ψυχικής ενέργειας
Κεφάλαιο 8. Έλεγχος του στρες
Κεφάλαιο 9. Δεξιότητα της προσοχής
Κεφάλαιο 10. Αυτοπεποίθηση και καθορισμός στόχων
Κεφάλαιο 11. Εφαρμογή του προγράμματος εξάσκησης ψυχολογικών δεξιοτήτων
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας

ISBN

960-278-051-7

Γλώσσα

Pages

240

Εκδότης

Σαλτο