Προσφορά

Προσχολική αγωγή ημερήσιας φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες Απαντήσεις στην τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ

Θέματα πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης

18.00 16.20

Προσχολική αγωγή ημερήσιας φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες Απαντήσεις στην τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ