Προσφορά

Προσχολική αγωγή ημερήσιας φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες Απαντήσεις στην τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ

Θέματα πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης

16,20 

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-618-201-078-5

Σελίδες

298

Προσχολική αγωγή ημερήσιας φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες Απαντήσεις στην τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ

Περιγραφή

Περιγραφή

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για Αποφοίτους Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΆΤΩΝ ΤΟ Υ ΕΟΠΠΕΠ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-618-201-078-5

Σελίδες

298