Προσφορά

Προσχολική παιδαγωγική

20,00 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-905-890-6

Προσχολική παιδαγωγική

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό, μέσα από τις σελίδες του, εισάγει τον αναγνώστη στα σύγχρονα προβλήματα της προσχολικής αγωγής και επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στις απορίες του. Αναφέρεται σε όλα τα βασικά θέματα της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, στην ορολογία της, την εξέλιξη της ίδιας και του νηπίου, και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μορφωτικές κοινότητες, στην οικογένεια και στο νηπιαγωγείο. Αναλύει το ρόλο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, το πρόβλημα της φοίτησης, τον αντισταθμιστικό ρόλο του νηπιαγωγείου, τους παράγοντες αγωγής και τις μεταβατικές φάσεις του νηπίου, εξετάζει το ειδικό νήπιο και το νηπιαγωγό, καθώς επίσης τα προβλήματα, τις τάσεις και τις προοπτικές του νηπιαγωγείου. Το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο στους ειδικούς, τους νηπιαγωγούς, τους δασκάλους και τους φοιτητές αλλά και στους γονείς και στον καθένα, ο οποίος ενδιαφέρεται για την προσχολική αγωγή και έχει μία σχετική προπαιδεία.

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2: Ιστορική ανασκόπηση της προσχολικής αγωγής
Κεφάλαιο 3: Η εξέλιξη του νηπιαγωγείου στην Ελλάδα
Κεφάλαιο 4: Ιδρύματα Προσχολικής Αγωγής
Κεφάλαιο 5: Προϋποθέσεις της προσχολικής αγωγής
Κεφάλαιο 6: Σκοποί και στόχοι της προσχολικής αγωγής
Κεφάλαιο 7: Η προσχολική αγωγή στα πλαίσια των σημαντικότερων μορφωτικών κοινοτήτων
Κεφάλαιο 8: Μέσα μαζικής επικοινωνίας και προσχολική αγωγή
Κεφάλαιο 9: Η επίδραση των κοινωνικο – οικολογικών συνθηκών στην εξέλιξη του νηπίου
Κεφάλαιο 10: Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο
Κεφάλαιο 11: Το πρόβλημα των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και ο αντισταθμιστικός ρόλος του νηπιαγωγείου
Κεφάλαιο 12: Μεταβατικές φάσεις στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο
Κεφάλαιο 13: Ειδική αγωγή στο νηπιαγωγείο
Κεφάλαιο 14: Ο νηπιαγωγός
Κεφάλαιο 15: Προβλήματα, τάσεις και προοπτικές του νηπιαγωγείου

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-905-890-6