Προσφορά

Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής και πρώτηες σχολικής ηλικίας, σχεδιασμός αξιολόγηση και εφαρμογή

18,00 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
ISBN

978-960-011-877-3

Γλώσσα

Συγγραφέας

Product Code

376

Εκδότης

Gutenberg

Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής και πρώτηες σχολικής ηλικίας, σχεδιασμός αξιολόγηση και εφαρμογή

Περιγραφή

Περιγραφή

Στον 21ο αιώνα, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, όπου δεν υπάρχουν πια ακλόνητες και κυρίως παγκόσμιες απαντήσεις στο ερώτημα τί αξίζει να μάθουν τα μικρά παιδιά και πώς, η θεώρηση του ΑΠ ως εργαλείου που επιτρέπει την επεξεργασία δημιουργικών και πολλαπλών απαντήσεων στα τί και πώς, ίσως να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική για την αγωγή και εκπαίδευση των μικρών παιδιών.
Το βιβλίο “Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής και Πρώτης Παιδικής Ηλικίας” προσφέρει στους/τις υποψηφίους/ες και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς θεωρητικά εργαλεία και αρκετές οπτικές για τη μελέτη των σύγχρονων ΑΠ, και μπορεί να συμβάλει στη θεμελίωση της δικής τους θεώρησης που θα τους επιτρέψει να συνδιαλέγονται συνειδητά, με γόνιμο και δημιουργικό τρόπο, με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και τα αντίστοιχα ΑΠ. Αποτελεί επίσης μια σύγχρονη πηγή αναφοράς για ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ΑΠ αλλά και γενικότερα στο πεδίο της μάθησης και διδασκαλίας των μικρών παιδιών.
Η διατύπωση μαθησιακών στόχων στην αρχή κάθε κεφαλαίου, τα ποικίλα παραδείγματα σύγχρονων ΑΠ, οι μελέτες περίπτωσης από διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, τα αποσπάσματα διαλόγων και οι αφηγήσεις εκπαιδευτικών, το γλωσσάριο επιστημονικών όρων και τα θέματα για συλλογισμό αποτελούν χαρακτηριστικά του βιβλίου που ζωντανεύοντας το θεωρητικό κείμενο διευκολύνουν όχι μόνο την ανάγνωση αλλά και τη συγκρότηση ουσιαστικών συνδέσεων θεωρίας και πράξης.
Περιεχόμενα
Πρόλογος για την ελληνική έκδοση
Εισαγωγή για την ελληνική έκδοση
Βιβλιογραφία Προλόγου και Εισαγωγής για την ελληνική έκδοση
Οι συγγραφείς του βιβλίου
Ευχαριστίες
1: Εισαγωγή
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
2: Η θεωρία, η έρευνα και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της πρώτης παιδικής ηλικίας
Μαθησιακοί στόχοι
Τι είναι το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών;
Μοντέλα Αναλυτικών Προγραμμάτων
Το μοντέλο της επίδοσης
Το μοντέλο της ικανότητας
Οι κυρίαρχες ιδεολογίες
Η επιστημονική – ακαδημαϊκή ιδεολογία
Η ιδεολογία της κοινωνικής αποτελεσματικότητας
Η μαθητοκεντρική ιδεολογία
Η ιδεολογία της κοινωνικής αναδόμησης
Αλλαγές στις αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Στόχευση, σκοποί, επιδιώξεις ή αναμενόμενα αποτελέσματα
Περιεχόμενα, θεματικοί τομείς, μαθησιακές περιοχές ή διδακτικά/γνωστικά αντικείμενα
Μέθοδοι ή διαδικασίες
Αξιολόγηση και αποτίμηση
Η έρευνα ως κινητήρια δύναμη αλλαγής των Αναλυτικών Προγραμμάτων πρώτης παιδικής ηλικίας
3: Ανάπτυξη και μάθηση – Πώς οι αντιλήψεις για την ανάπτυξη επιδρούν στη διαμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος
Μαθησιακοί στόχοι
Η ανάπτυξη του παιδιού
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και η ανάπτυξη του παιδιού
Η θεώρηση των Αναπτυξιακά Κατάλληλων Πρακτικών (ΑΚΠ) για την ανάπτυξη
Μία πολιτισμική – ιστορική οπτική για την ανάπτυξη
Βασικές αρχές στο Αναλυτικό Πρόγραμμα:
-Ρέτζιο Εμίλια, Ιταλία
-σκανδιναβικές χώρες
-έγγραφο επίσημων θέσεων της NAEYC (2009)
-Αυστραλία
4: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής
Μαθησιακοί στόχοι
Η έννοια του διαμεσολαβητή: σε ποια ζητήματα μπορεί να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά το Αναλυτικό Πρόγραμμα;
Πολιτισμική διαμεσολάβηση και Αναλυτικό Πρόγραμμα: μια πολιτισμική – ιστορική προσέγγιση
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως διαμεσολαβητής για το μέλλον;
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως διαμεσολαβητής για το μέλλον από την οπτική του επαγγελματία εκπαιδευτικού
5: Ερμηνεύοντας Αναλυτικά Προγράμματα πρώτης παιδικής ηλικίας
Μαθησιακοί στόχοι
Δουλεύοντας με τα επίσημα έγγραφα Αναλυτικών Προγραμμάτων για την πρώτη παιδική ηλικία
Συνδέοντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της πρώτης παιδικής ηλικίας με τα παιδιά, τις οικογένειες και τις κοινότητες
Η σημασία της επαγγελματικής μάθησης για την ερμηνεία του Αναλυτικού Προγράμματος
6: Το πολιτισμικό – ιστορικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στην πράξη
Μαθησιακοί στόχοι
Κατανοώντας τις πολιτισμικές – ιστορικές προσεγγίσεις για τα Αναλυτικά Προγράμματα
Υπερβαίνοντας την πολυπολιτισμικότητα: χρησιμοποιώντας τις πολιτισμικές πρακτικές και τη συμμετοχή σε αυτές ως πηγή μάθησης
Το παιχνίδι στο πολιτισμικό – ιστορικό Αναλυτικό Πρόγραμμα
Επεκτείνοντας τη μάθηση στο πλαίσιο ενός πολιτισμικού – ιστορικού Αναλυτικού Προγράμματος
7: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως εννοιολογικό εργαλείο: παρατήρηση, περιεχόμενο και προγραμματισμός
Μαθησιακοί στόχοι
Συνδέοντας την παρατήρηση με τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος
Τι είναι η παρατήρηση και γιατί είναι σημαντική;
Ο ρόλος του περιβάλλοντος: η παρατήρηση σε χώρους εκπαίδευσης της πρώτης παιδικής ηλικίας
Η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης και η Ζώνη Πραγματικής Ανάπτυξης ως πλαίσια για την αξιολόγηση
Η εκδοχή της αξιολόγησης
Η εκδοχή της “στρατηγικής της σκαλωσιάς”
Η πολιτισμική εκδοχή […]
8: Η αξιολόγηση των παιδιών και η Αποτίμηση του Αναλυτικού Προγράμματος: αλλάζοντας οπτική
9: Γνώση περιεχομένου: Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και αριθμητισμός
10: Γνώση περιεχομένου: γλώσσα, γραμματισμός και ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας)
11: Γνώση περιεχομένου: Τέχνες, υγεία, ευημερία και φυσική δραστηριότητα
12: Συμπεράσματα
Ποια αντίληψη για τα παιδιά εκφράζεται στο έγγραφο;
Τι είδους γλωσσικοί όροι χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των παιδιών;
Ποιο περιεχόμενο θεωρείται σημαντικό;
Πώς πλαισιώνεται η γνώση;
Πώς οργανώνεται (ή δεν οργανώνεται) η πορεία της μάθησης;
Ποιος αποφασίζει για το περιεχόμενο;
Γλωσσάριο όρων
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
ISBN

978-960-011-877-3

Γλώσσα

Συγγραφέας

Product Code

376

Εκδότης

Gutenberg