Προσφορά

Προσχολική εκπαίδευση – μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αναλυτικά προγράμματα

13,40 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Σελίδες

176

Γλώσσα

ISBN

978-960-546-040-2

Εκδότης

Πεδίο

Συγγραφέας

share
Share via Viber

Προσχολική εκπαίδευση – μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αναλυτικά προγράμματα

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο παρουσιάζει τα θεωρητικά πλαίσια, τις ­διαδικασίες, τις βασικές μεθόδους, τις διδακτικές εφαρμογές και τους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, παρέχοντας στους μελλοντικούς παιδαγωγούς της προσχολικής ηλικίας τα εφόδια για την αιτιολογημένη οργάνωση, μεθόδευση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο. Δίνει έμφαση στις κατάλληλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις βάσει των οποίων ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας οργανώνει τις δραστηριότητες, αναδεικνύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στην εκπαιδευτική θεωρία και την εκπαιδευτική πράξη.

Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει να υιοθετεί μια ποικιλία μεθοδολογικών προσεγγίσεων και να αξιοποιεί τη δυνατότητα συνδυασμού τους προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, στο βιβλίο αυτό θα βρει τις κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις ως συστατικά στοιχεία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που διέπουν τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης: το παιχνίδι, την αφήγηση, τη διερεύνηση και την επίλυση προβλήματος με έμφαση στην προσέγγιση project, την παρατήρηση, το πείραμα, τη δημιουργία ομάδων και τις δημιουργικές μεθόδους.

Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος του παιδαγωγού προσχολικής ­ηλικίας, ο οποίος μαθαίνει να ερευνά και να αναστοχάζεται σχετικά με τις παιδαγωγικές πρακτικές του, έτσι ώστε να επιλέγει τις κατάλληλες και πιο αποτελεσματικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Ένα χρήσιμο βοήθημα για τους μελλοντικούς παιδαγωγούς αλλά και για όσους συμμετέχουν ενεργά στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών: Το μοντέλο της ικανότητας
Διαθεματική προσέγγιση
Αναλυτικά προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Το παιχνίδι
Η αφήγηση
Η διερεύνηση και η επίλυση προβλήματος
Η παρατήρηση
Το πείραμα
Η δημιουργία ομάδων
Οι δημιουργικές μέθοδοι
Ο ρόλος του παιδαγωγού της προσχολικής ηλικίας μέσα από μια αναστοχαστική προοπτική
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσση
Ξενόγλωσση

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Σελίδες

176

Γλώσσα

ISBN

978-960-546-040-2

Εκδότης

Πεδίο

Συγγραφέας