Προσφορά

Μουσική και κίνηση

Ένας τρόπος ζωής για το μικρό παιδί

28,50 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 24 cm
ΣυγγραφέαςΓλώσσα

ISBN

978-960-121-971-4

Pages

327

Εκδότης

University studio press

Μουσική και κίνηση

Περιγραφή

Περιγραφή

Η κατανόηση της σημασίας της μουσικής και της κίνησης στην ζωή και την αγωγή του μικρού παιδιού, μέσω της σύνδεσης θεωρίας και πράξης, και η αναγκαιότητα σχεδιασμού, οργάνωσης και εφαρμογής δραστηριοτήτων μουσικής και κίνησης για τα μικρά παιδιά, από τους παιδαγωγούς αλλά και από τους γονείς, οδήγησε στη μετάφραση αυτού του βιβλίου. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται μέσα στην ευρύτερη προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της αγωγής που προσφέρεται στα μικρά παιδιά.Η πρωτότυπη έκδοση του βιβλίου είναι στην αγγλική γλώσσα, και αναφέρεται στον εκπαιδευτικό σύστημα προσχολικής αγωγής των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι κατά την διαδικασία της μετάφρασης έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις για την προσαρμογή του στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, τα κείμενα αυτού του βιβλίου καλύπτουν ευρέως το περιεχόμενο προγραμμάτων μουσικής και κίνησης για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Χωριστά κεφάλαια αφορούν στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στα βρέφη και τα δίχρονα παιδιά, στα παιδιά 3 ετών, στα παιδιά 4 ετών, στα νήπια και στα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, εξασφαλίζοντας ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα κατανοήσουν πώς να εφαρμόσουν αποτελεσματικά προγράμματα μουσικοκινητικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΔΙΧΡΟΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ
 • Η ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ : ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
ΣυγγραφέαςΓλώσσα

ISBN

978-960-121-971-4

Pages

327

Εκδότης

University studio press