Προσφορά

Οργάνωση διοίκηση της φυσικής αγωγής (1832-2004)

18,00 

This item is available
Author

Language

ISBN

960-737-866-0

Pages

190

Οργάνωση διοίκηση της φυσικής αγωγής (1832-2004)

Description

Description

Το βιβλίο αυτό σκοπεύει να διερευνήσει τις διοικητικές αλλαγές και τις θεσμικές ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τους τρόπους με τους οποίους συγκροτήθηκε, οργανώθηκε και ασκήθηκε η πολιτική για την διοίκηση, την εποπτεία και τον έλεγχο της Φυσικής Αγωγής στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα, εξετάζοντας -μέσα από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τη σχετική βιβλιογραφία- την ισχύ των κοινωνικών παρεμβατικών πρακτικών που καθορίζουν και καθορίζονται από τη συγκρότηση του εκπαιδευτικού λόγου και το πλέγμα των συγκρούσεων που αναδύθηκαν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ρυθμίσεις επέδρασαν (θετικά ή ανασταλτικά) στην πορεία της διοίκησης της Φυσικής Αγωγής στη χώρας μας.

Περιεχόμενα
Συντομογραφίες
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Εισαγωγή
Σκοποθεσία
Δομή – ενότητες του βιβλίου
Περίοδοι ανάλυσης της μελέτης
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Το συγκείμενο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων
Ιστορική επισκόπηση της Οργάνωσης – Διοίκησης του Ελληνικού Εκπ/κού συστήματος
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η Φυσική Αγωγή στην ελληνική εκπαίδευση
Ιστορική επισκόπηση
Η Φυσική Αγωγή στην ελληνική εκπαίδευση (1834-2004)
Οι Σχολές Γυμναστών
Προσωρινή σχολή γυμναστών
Σχολή γυμναστριών (Ζάππειο)
Ειδική γυμναστική σχολή
Τάξη των γυμναστριών της ενώσεως Ελληνίδων
Σχολή γυμναστών
Διδασκαλείο γυμναστικής
Γυμναστική Ακαδημία
Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπεράσματα
Ευρετήριο σχεδιαγραμμάτων
Ευρετήριο πινάκων
Νόμοι – εγκύκλιοι
Βιβλιογραφία
Παράρτημα

Additional information

Author

Language

ISBN

960-737-866-0

Pages

190