Προσφορά

Δομή και οργάνωση του ελληνικού αθλητισμού Β΄εκδοση

35,10 

This item is available
Author


Language

ISBN

960-209-915-1

Pages

626

share
Share via Viber

Δομή και οργάνωση του ελληνικού αθλητισμού Β΄εκδοση

Description

Description

Η σπουδαιότητα της φυσικής δραστηριότητας, της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού έχει επανειλημμένα αναγνωριστεί από σημαντικούς πολιτικούς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Με την πάροδο του χρόνου, η δραστηριότητα αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός πολύπλοκου συστήματος, το οποίο αποτελείται από μια πληθώρα αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Για να λειτουργήσουν αποδοτικά αυτοί οι φορείς χρειάζονται διοικητικά στελέχη με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες έχουν αποκτήσει μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επιπλέον, καθώς η τεχνολογία επιταχύνει συνεχώς την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων σε όλα τα πεδία, και αλλάζει δραστικά το κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον, τα στελέχη αυτά πρέπει, όχι μόνο να ενημερώνονται για τις εξελίξεις, αλλά ταυτόχρονα να εκπαιδεύουν τα μελλοντικά διοικητικά στελέχη.
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θέτει ένα σημαντικό θεμέλιο στην εκπαίδευση των διοικητικών στελεχών των αθλητικών φορέων της χώρας και έχει στόχο να τα βοηθήσει να γίνουν πιο αποδοτικά στο έργο τους. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται η έγκυρη θεωρία που αφορά την οργάνωση και διοίκηση των αθλητικών φορέων, ενώ στο δεύτερο μέρος παρατίθενται πληροφορίες για όλες τις εκφάνσεις της οργάνωσης του αθλητικού οικοδομήματος της χώρας.

Περιεχόμενα
– Πρόλογος
– Εισαγωγή
1 Γενική θεωρητική ανάλυση περί κράτους
2 Ιστορική διαδρομή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης από το 1950 μέχρι σήμερα
3 Αθλητικοί οργανισμοί
4 Αθλητικά προϊόντα και υπηρεσίες
5 Οργάνωση του αθλητισμού στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη εποχή
6 Πολιτεία
7 Ερασιτεχνικός αθλητισμός
8 Επαγγελματικός αθλητισμός
9 Ενώσεις αθλητών – προπονητών
10 Αθλητισμός στους ΟΤΑ
11 Εκφάνσεις του αθλητισμού
12 Εταιρείες αθλητικού μάνατζμεντ & μάρκετινγκ
13 Αθλητικές εγκαταστάσεις
14 Μη κυβερνητική και κυβερνητική συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού – Ολυμπιακό Κίνημα
15 Φορείς Παραολυμπιακού Κινήματος
– Επίλογος
– Σύντομο βιογραφικό

Additional information

Author


Language

ISBN

960-209-915-1

Pages

626