Θεραπευτικά μέσα στην αποκατάσταση

80,00 

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

Συγγραφέας

ISBN

978-960-608-061-6

Σελίδες

740

Εκδότης

Κωνσταντάρας

Θεραπευτικά μέσα στην αποκατάσταση

Περιγραφή

Περιγραφή

Ένας βιβλιογραφικά τεκμηριωμένος και πρακτικός οδηγός για τη χρήση των θεραπευτικών μέσων στην αποκατάσταση
Τα Θεραπευτικά Μέσα στην Αποκατάσταση παρουσιάζουν τη βασική επιστήμη και τα σύγχρονα βέλτιστα επιστημονικά δεδομένα για κάθε τύπο θεραπευτικού μέσου που χρησιμοποιείται στην αποκατάσταση,
δίνοντας τη δυνατότητα στο φυσικοθεραπευτή να πάρει τις δικές του αποφάσεις σχετικά με το ποιο μέσο θα είναι αποτελεσματικότερο για μία δεδομένη κλινική περίσταση. Το βιβλίο αυτό, που είναι πλήρως
έγχρωμο, περιγράφει τις διάφορες έννοιες, αρχές και θεωρίες που υποστηρίζονται από επιστημονική έρευνα, από αντικειμενικά δεδομένα και από την εμπειρία των συγγραφέων σε σχέση με την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων.

Τα Κεφάλαια Χωρίζονται σε Έξι Μέρη:
Το  ΜΕΡΟΣ Ι: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ξεκινά με ένα κεφάλαιο που περιγράφει την επιστημονική βάση για τη χρήση των θεραπευτικών μέσων, τα οποία ταξινομεί ανάλογα με τον
τύπο της ενέργειας που χρησιμοποιούν. Παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή των καταλληλότερων μέσων σε διαφορετικές φάσεις της επούλωσης. Ακόμη, αναφέρεται ο ρόλος των θεραπευτικών μέσων στην αντιμετώπιση των τραυμάτων και της τροποποίησης του πόνου.
Το  ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ περιλαμβάνει λεπτομερείς περιγραφές των αρχών του ηλεκτρισμού, των ρευμάτων ηλεκτροδιέγερσης, της ιοντοφόρησης και της βιοανάδρασης. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται και οι αρχές της ηλεκτροφυσιολογικής αξιολόγησης και ελέγχου.
Το  ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ περιγράφει τα θεραπευτικά μέσα που προκαλούν μεταβολή της θερμοκρασίας των ιστών μέσω της αγωγής, όπως είναι η θερμοθεραπεία και η κρυοθεραπεία.
Το  ΜΕΡΟΣ IV: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ περιγράφει τα μέσα που
χρησιμοποιούν ακουστική ενέργεια για την πρόκληση μίας θεραπευτικής δράσης. Αυτά περιλαμβάνουν τους θεραπευτικούς υπερήχους και ένα λιγότερο γνωστό μέσο, την εξωσωματική θεραπεία με κρουστικά κύματα. Τ ο  ΜΕΡΟΣ V: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ περιλαμβάνει
κεφάλαια που αναφέρονται στις διαθερμίες και στις φωτοθεραπείες.
Το  ΜΕΡΟΣ VI: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ περιλαμβάνει κεφάλαια που αναφέρονται στη σπονδυλική έλξη, στη διαλείπουσα συμπίεση, στις θεραπευτικές μαλάξεις και στη θεραπεία με δόνηση.
Κάθε κεφάλαιο περιέχει τη φυσιολογική βάση για τη χρήση, τις κλινικές εφαρμογές, συγκεκριμένες τεχνικές εφαρμογής μέσω σχετικών εργαστηριακών ασκήσεων και αντίστοιχες μελέτες περιπτώσεων για κάθε θεραπευτικό μέσο.
Το βιβλίο ενισχύεται από πολύτιμα βοηθήματα μάθησης που περιλαμβάνουν: τους στόχους κάθε κεφαλαίου, εικόνες και πίνακες, την περίληψη κάθε κεφαλαίου, ασκήσεις λήψης κλινικών αποφάσεων, επαναληπτικές ερωτήσεις και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, ένα γλωσσάρι βασικών όρων σε κάθε κεφάλαιο, σύγχρονη βιβλιογραφία, μελέτες περιπτώσεων, εργαστηριακές ασκήσεις και παραρτήματα.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

Συγγραφέας

ISBN

978-960-608-061-6

Σελίδες

740

Εκδότης

Κωνσταντάρας