Τεχνικές αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων

70,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-394-449-1

Pages

752

Εκδότης

Παρισιάνου

share
Share via Viber

Τεχνικές αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων

Περιγραφή

Περιγραφή

Η έκτη αυτή έκδοση του κλασικού εδώ και χρόνια συγγράμματος τιμά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις και παρουσιάζεται επαυξημένη και επικαιροποιημένη.
Εντύπωση προκαλεί η αρμονική συνεργασία μεταξύ των διάφορων συγγραφέων ποικίλης προέλευσης (ακαδημαϊκοί και κλινικοί), η συμβολή των οποίων αποσκοπεί στην ανάδειξη των θεωρητικών και πρακτικών παραμέτρων σχετικά με την αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων.
Στην παρούσα έκδοση γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην αποκατάσταση της ιδιοδεκτικότητας, καθώς και αναφορά σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τεχνικές στον τομέα της αποκατάστασης των αθλητικών κακώσεων. Η εικονογράφηση έχει εμπλουτιστεί, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να διαθέτει ακόμη περισσότερο εποπτικό υλικό, προκειμένου να αφομοιώσει καλύτερα τις παρουσιαζόμενες πληροφορίες και να διευκολυνθεί στην εφαρμογή τους στην κλινική πρακτική.
Τέλος, ο καταμερισμός του υλικού σε γενικές ενότητες θεματολογίας της αποκατάστασης και, στη συνέχεια, σε ενότητες ανά περιοχή του σώματος επιτρέπει την αβίαστη φυλλομέτρηση και αναζήτηση από τον αναγνώστη των σημείων που τον ενδιαφέρουν, ενώ η παρουσίαση κλινικών ασκήσεων και σχεδίων αποκατάστασης χρησιμεύει ως ένας οδηγός για το πώς μπορούν αυτές οι πληροφορίες να βρουν άμεση και ουσιαστική εφαρμογή στον αθλητιατρικό ασθενή

Περιεχόμενα
Αφιέρωση ix
Ευχαριστίες xi
Για τον επιμελητή xiii
Συμμετέχοντες συγγραφείς xv
Πρόλογος xvii
Εισαγωγή xxi
Πρόλογος ελληνικής έκδοσης xxiii
Ενότητα Ι Η βάση για την αποκατάσταση της κάκωσης 1
Κεφάλαιο 1 Βασικές παράμετροι για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος αποκατάστασης για τον τραυματισμένο αθλητή 3
Κεφάλαιο 2 Κατανόηση και διαχείριση της διαδικασίας της επούλωσης μέσω της αποκατάστασης 25
Κεφάλαιο 3 Η διαδικασία της αξιολόγησης στην αποκατάσταση 63
Κεφάλαιο 4 Ψυχολογικές παράμετροι για την αποκατάσταση του τραυματισμένου αθλητιατρικού ασθενούς 101
Ενότητα ΙΙ Επιτυγχάνοντας τους στόχους της αποκατάστασης 135
Κεφάλαιο 5 Εδραίωση της σταθερότητας του επίκεντρου στην αποκατάσταση 137
Κεφάλαιο 6 Ανάκτηση του νευρομυϊκού ελέγχου 165
Κεφάλαιο 7 Ανάκτηση της στασικής σταθερότητας και της ισορροπίας 199
Κεφάλαιο 8 Αποκατάσταση του εύρους τροχιάς της κίνησης και βελτίωση της ευκαμψίας 239
Κεφάλαιο 9 Ανάκτηση της μυϊκής δύναμης της αντοχής και της ισχύος 267
Κεφάλαιο 10 Συντήρηση της καρδιοαναπνευστικής φυσικής κατάστασης κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης 293
Ενότητα ΙΙΙ Τα εργαλεία της αποκατάστασης 311
Κεφάλαιο 11 Η πλειομετρική εξάσκηση στην αποκατάσταση 313
Κεφάλαιο 12 Εξάσκηση με ανοιχτή και κλειστή κινητική αλυσίδα στην αποκατάσταση 341
Κεφάλαιο 13 Τεχνικές κινητοποίησης των αρθρώσεων και τεχνικές έλξης στην αποκατάσταση 371
Κεφάλαιο 14 Τεχνικές ιδιοδεκτικής νευρομυϊκής διευκόλυνσης στην αποκατάσταση 401
Κεφάλαιο 15 Η υδροθεραπεία στην αποκατάσταση 427
Κεφάλαιο 16 Λειτουργική πρόοδος και λειτουργικός έλεγχος στην αποκατάσταση 455
Ενότητα ΙV Τεχνικές αποκατάστασης για συγκεκριμένες κακώσεις 485
Κεφάλαιο 17 Αποκατάσταση κακώσεων του ώμου 487
Κεφάλαιο 18 Αποκατάσταση κακώσεων του αγκώνα 565
Κεφάλαιο 19 Αποκατάσταση κακώσεων του καρπού του χεριού και των δαχτύλων 599
Κεφάλαιο 20 Αποκατάσταση κακώσεων της βουβωνικής χώρας του ισχίου και του μηρού 651
Κεφάλαιο 21 Αποκατάσταση κακώσεων του γόνατος 703
Κεφάλαιο 22 Αποκατάσταση κακώσεων της κνήμης 781
Κεφάλαιο 23 Αποκατάσταση κακώσεων της ποδοκνημικής και του ποδιού 821
Κεφάλαιο 24 Αποκατάσταση κακώσεων της σπονδυλικής στήλης 877
Γλωσσάρι 937
Γνωστοποίηση οικονομικών σχέσεων 943

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-394-449-1

Pages

752

Εκδότης

Παρισιάνου