ΠροσφοράChristmas sale

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

39.00 30.81

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-400-457-7

Pages

496

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Περιγραφή

Περιγραφή

Οι διαδικασίες πρόσληψης μέσω του Α.Σ.Ε.Π. βρίσκονται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Το «τεστ δεξιοτήτων» αποτελεί τη νέα πρό(σ)κληση προς κάθε υποψήφιο που απώτερο στόχο έχει την κατάληψη μιας θέσης στο δημόσιο τομέα μέσω διαγωνισμών με σειρά προτεραιότητας. Το παρόν εγχειρίδιο φιλοδοξεί να προετοιμάσει με πληρότητα και να εξοικειώσει τον υποψήφιο με τα τεστ των «ειδικών ικανοτήτων», που αποτελούν σημαντικό μέρος διερεύνησης και αξιολόγησης των προσόντων των υποψήφιων κατά τη διάρκεια του τεστ δεξιοτήτων. Οι ειδικές αυτές ικανότητες κινούνται πάνω σε τέσσερις βασικούς άξονες: την παρατήρηση, την αντίληψη, τη λογική και την κριτική ικανότητα του υποψήφιου.

Το βιβλίο χαρακτηρίζει η άρτια διάταξη της ύλης, η επιστημονικότητα, η μεθοδική οργάνωση, το εύρος και η πολυμέρεια (με τεστ που εξετάζουν από την αναγνωριστική έως την αφαιρετική ικανότητα και όλα τα ενδιάμεσα στάδια από τη μια στην άλλη), η διαβαθμισμενη δυσκολία και η ποικιλία μορφής των ερωτήσεων (μεταξύ άλλων βασισμένες σε κείμενα, στατιστικές, δεδομένα, ποσοστά).

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-400-457-7

Pages

496