ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩ

25,00 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-891-960-6

Pages

312

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩ

Περιγραφή

Περιγραφή

Οι επιστήμονες που αποτελούν τη συγγραφική ομάδα της έκδοσης αυτής, πέρα από θεωρητική γνώση, διαθέτουν και πείρα, καθώς είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί σε διάφορους χώρους και σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η επιλογή βέβαια δεν έγινε μόνο με βάση τα δυο παραπάνω κριτήρια, αλλά και με γνώμονα τη δυναμική των ιδεών του κάθε ενός από αυτούς, έτσι ώστε να μπορεί να αποτυπωθεί η σύγχρονη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να τονιστεί πως οι συγγραφείς λειτούργησαν ως ομάδα και αντάλλαξαν ιδέες και απόψεις σχετικά με τα αντικείμενα του κάθε κεφαλαίου, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά σ’ αυτό που είχαμε όλοι μαζί αρχικά οραματιστεί.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Η παιδαγωγική και οι συναφείς με αυτήν επιστήμες: Εννοιολογική οριοθέτηση

Αντώνης Βεντούρης

2. Η διαμόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης από το 17ο αιώνα έως σήμερα

Αντώνης Βεντούρης

3. Ανάπτυξη: Θέσεις και αντιθέσεις

Αλίκη Μίχου

4. Τα κίνητρα των μαθητών: σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στη σχολική τάξη Αλίκη Μίχου

5. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην τάξη

Έλενα Ελληνιάδου

6. Η αντικοινωνική συμπεριφορά στους νέους: Ποιος φταίει, τι κάνει το «τυπικό» σχολείο, πώς μπορεί ο δάσκαλος να παρέμβει παιδαγωγικότερα

Μιχάλης Χρυσός

7. Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαίδευση

ʼννα Δεμέναγα, Βασιλική Μάντζιου

8. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Από την αφομοίωση των διαφορών στον πολιτισμικό πλουραλισμό Κώστας Μάγος

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-891-960-6

Pages

312