Μυοσκελετικό Σύστημα: Κλινική Εξέταση, Αξιολόγηση, Θεραπεία, Διαχείριση

95,00 

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας


ISBN

978-992-558-839-8

Γλώσσα

Σελίδες

808

Μυοσκελετικό Σύστημα: Κλινική Εξέταση, Αξιολόγηση, Θεραπεία, Διαχείριση

Περιγραφή

Περιγραφή

γενικός στόχος του βιβλίου είναι να παρέχει έναν σαφή και προσβάσιμο οδηγό για τη μυοσκελετική εξέταση και αξιολόγηση για μαθητές προεγγραφής. Οι δεξιότητες που απαιτούνται από τον κλινικό θεραπευτή είναι να εργάζεται μαζί με ένα άλλο άτομο και να διευκολύνει την αποκατάστασή του. Όταν είναι επιτυχημένο, μπορεί να φέρει τεράστια ικανοποίηση και ανταμοιβή. Ωστόσο, η επιτυχία δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί με την εγγενή αβεβαιότητα της κλινικής πρακτικής. Κάθε άτομο είναι ένα μοναδικό μείγμα φυσικής ύπαρξης, νόησης, θέλησης, συναισθήματος και πνεύματος, που ζει μέσα και επηρεάζεται από έναν κοινωνικό και πολιτιστικό κόσμο. Η αποκατάσταση είναι επομένως μια πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί υψηλά επίπεδα κλινικής εμπειρογνωμοσύνης. Αυτό το κείμενο στοχεύει να παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση βήμα προς βήμα στις τεχνικές δεξιότητες και την κλινική λογική που εμπλέκονται στην εξέταση και την αξιολόγηση ατόμων με μυοσκελετικές παθήσεις.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 NICOLA J. PETTY, DIONNE RYDER
2. Υποκειμενική εξέταση . . . . . . . . . . . . . . .23 HUBERT VAN GRIENSVEN, DIONNE RYDER
3. Κλινική εξέταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 DIONNE RYDER, HUBERT VAN GRIENSVEN
4. Κλινική συλλογιστική και αξιολόγηση: Ερμηνεύοντας τα κλινικά ευρήματα . . .149 DIONNE RYDER
5. Κλινική εξέταση κροταφογναθικής περιοχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 HELEN COWGILL
6. Κλινική εξέταση της ανώτερης αυχενικής μοίρας . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 GAIL FORRESTER‑GALE
7. Εξέταση της αυχενοθωρακικής περιοχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 CHRIS WORSFOLD
8. Εξέταση της θωρακικής περιοχής . . . . .263 LINDA A. EXELBY
9. Εξέταση της περιοχής του ώμου . . . . . .283 COLETTE RIDEHALGH, KEVIN HALL
10. Εξέταση της περιοχής του αγκώνα . . . .311 COLLEEN BALSTON, DIONNE RYDER
11. Κλινική εξέταση της πηχεοκαρπικής και του χεριού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 DIONNE RYDER
12. Κλινική εξέταση οσφυικής περιοχής . .371 HELEN COWGILL
13. Αξιολόγηση της πυελικής ζώνης . . . . . .395 BILL TAYLOR, HOWARD TURNER
14. Αξιολόγηση της περιοχής του ισχίου . .415 KIERAN BARNARD
15. Κλινική εξέταση γόνατος . . . . . . . . . . . .441 KIERAN BARNARD
16. Εξέταση του ποδιού και της ποδοκνημικής . . . . . . . . . . . . . . . . .471 ANDREA MOULSON

ΜΕΡΟΣ B Αρχές θεραπείας και διαχείρισης των μυοσκελετικών παθήσεων

17. Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263 NICOLA J. PETTY ¾ KIERAN BARNARD
18. Λειτουργία και δυσλειτουργία των αρθρώσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CATHERINE M. HENNESSY ¾ IOANNIS PENERIS
19. Αρχές της θεραπείας των αρθρώσεων . . . . CLAIR HEBRON
20. Λειτουργία και δυσλειτουργία των μυών και τενόντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAUL COMFORT, LEE HERRINGTON
21. Αρχές θεραπείας των μυών και των τενόντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAUL COMFORT, LEE HERRINGTON

22. Λειτουργία και δυσλειτουργία των νεύρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .669 KIERAN BARNARD, COLETTE RIDEHALGH
23. Αρχές αντιμετώπισης νεύρων . . . . . . . .711 COLETTE RIDEHALGH, KIERAN BARNARD
24. Κατανόηση και διαχείριση του επίμονου πόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .729 HUBERT VAN GRIENSVEN

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας


ISBN

978-992-558-839-8

Γλώσσα

Σελίδες

808