Προσφορά

Διοίκηση αθλητικού τουρισμού

18.00

Διαστάσεις 17 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-602-204-3

Pages

240

Διοίκηση αθλητικού τουρισμού

Περιγραφή

Περιγραφή

Διοίκηση αθλητικού τουρισμού

Είναι σήμερα πλήρως αποδεκτό από τους επαγγελματίες του τουρισμού και τις τοπικές κοινωνίες ότι ο αθλητικός τουρισμός, ως μια ειδική μορφή τουρισμού, μπορεί να συνεισφέρει στη γενικότερη τουριστική ανάπτυξη. Το σύγγραμμα έχει ως στόχο να καλύψει βασικά θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση και ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, μέσα από παραδείγματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει γίνει μια επιλογή θεμάτων τα οποία βάση της διδακτικής, επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας του συγγραφέα θεωρούνται σημαντικά για όσους εμπλέκονται στον αθλητικό τουρισμό. Τα κεφάλαια του συγγράμματος εισάγουν βασικές θεωρητικές έννοιες με στόχο να κατανοηθεί η εφαρμογή τους στον αθλητικό τουρισμό.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει επίσης λίστα από διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται περαιτέρω μπορεί να ανατρέξει. Τέλος, μέσα από μια σειρά από πραγματικά case studies από την Ελλάδα

Το σύγγραμμα αυτό δεν έχει ως στόχο να καλύψει όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του αθλητικού τουρισμού. Έχει γίνει μια επιλογή θεμάτων τα οποία βάση της διδακτικής, επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας του συγγραφέα θεωρούνται σημαντικά για όσους εμπλέκονται στον αθλητικό τουρισμό. Επίσης, το σύγγραμμα δεν έχει ως στόχο να κάνει μια εκτεταμένη ανασκόπηση και παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων που δημοσιεύονται στα διεθνή επιστημονικά και Ελληνικά περιοδικά του χώρου. Τα κεφάλαια εισάγουν βασικές έννοιες με στόχο να κατανοηθεί η εφαρμογή τους στον αθλητικό τουρισμό μέσα από παραδείγματα. Στο τέλος όμως κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια λίστα από διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται περαιτέρω μπορεί να ανατρέξει.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-602-204-3

Pages

240