Προσφορά

Αγώνες δρόμου σε φυσικό περιβάλλον

8,10 

Διαστάσεις 14 × 21 cm
ISBN

978-960-957-081-7

Σελίδες

90

Γλώσσα

Συγγραφέας


share
Share via Viber

Αγώνες δρόμου σε φυσικό περιβάλλον

Περιγραφή

Περιγραφή

Σε μια χώρα με ιδιαίτερη και πολυποίκιλη μορφολογία, με ιστορικές και πολιτισμικές αξίες συνδεδεμένες με τον αθλητισμό και τη φιλοξενία, οι αγώνες δρόμου σε φυσικό περιβάλλον μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό πυλώνα οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής και βέβαια αθλητικής ανάπτυξης. Η κεντρική τους διαχείριση, ο έξυπνος σχεδιασμός τους, η λεπτομερής οργάνωσή τους, ο ακριβής προγραμματισμός τους καθώς και ο εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και υποδομών σύμφωνα με τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και τις απαιτήσεις του τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή φιλοξενία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, μπορούν να προσφέρουν μια νέα και σημαντική μορφή δραστηριοτήτων με σημαντικά οφέλη.
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι αγώνες σε φυσικό περιβάλλον βασίζονται σε δύο στοιχεία: το τρέξιμο και τη φύση. Οι αγώνες δρόμου σε φυσικό περιβάλλον λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή και το τρέξιμο στη φύση την αιτία που θα λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός για την ευημερία ενός τόπου.

Περιεχόμενα
Ευχαριστίες
Πρόλογος
Ιστορική αναδρομή
Ορισμοί ορολογία
Ορεινό τρέξιμο, αγώνας ανωμάλου δρόμου, αγώνας βουνού – αποσαφήνιση όρων
Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης – ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Ερευνητικά συμπεράσματα
Καταγραφή κινήτρων
Ποιοτικά χαρακτηριστικά
Επίδραση στην οικονομική ζωή
Περιβάλλον
Τεχνολογία
ΑΜΕΑ
Εξειδικευμένο προσωπικό – εθελοντές
Χορηγίες – διαφήμιση – ΜΜΕ
Διοργανωτές
Διαπιστώσεις – προβληματισμοί
Γενικές επισημάνσεις – συμπεράσματα
Πρόταση
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Παραρτήματα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
ISBN

978-960-957-081-7

Σελίδες

90

Γλώσσα

Συγγραφέας