Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

20,00 

This item is available
Author


Language

ISBN

960-343-678-Χ

Pages

248

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Description

Description

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται μια επίκαιρη μέθοδος διδασκαλίας, η μέθοδος project, που στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία υπάρχουν ισχνές αναφορές. Στο πρώτο μέρος, γίνεται θεωρητική προσέγγιση της μεθόδου, κάνοντας λόγο για τη θεμελίωση, την τεχνική, τα διάφορα μοντέλα και τις προοπτικές εφαρμογής της. Στο δεύτερο μέρος, δίνονται παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου project από γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου. Πρόκειται για εργασία που μπορεί να συμβάλλει στη διδακτική βελτίωση των εκπαιδευτικών.

Additional information

Author


Language

ISBN

960-343-678-Χ

Pages

248