Ανατομία του ανθρώπου Παρασκευάς Γ.

38,00 

Dimensions 17 × 21 cm
Author

Language

ISBN

978-960-12-1664-5

Pages

379

Publisher

University studio press

Ανατομία του ανθρώπου Παρασκευάς Γ.

Description

Description

Η Ανατομία του ανθρώπου αποτελεί κλάδο μίας ευρύτερης επιστήμης, της Βιολογίας, και ασχολείται με τη μορφή, την κατασκευή, τη σύνθεση και τη σχέση των οργάνων που συγκροτούν το ανθρώπινο σώμα. Το ανά χείρας σύγγραμμα απευθύνεται σε έναν ευρύ κύκλο φοιτητών και σπουδαστών των Σχολών Επιστημών-Επαγγελμάτων Υγείας, αλλά και συναφών Επιστημών που ασχολούνται με το ανθρώπινο σώμα. Για το λόγο αυτό παρατίθενται όλες οι ενότητες της Ανατομικής με τρόπο περιεκτικό, αναλυτικό και εμπεριστατωμένο χωρίς όμως να “παρεισφρύουν” στο κείμενο περιττές ανατομικές λεπτομέρειες. Σκόπιμα καταβλήθηκε μία, ιδιαίτερα επίπονη προσπάθεια, ώστε να διαφανεί η αξία της πρακτικής εφαρμογής των ανατομικών γνώσεων στην κλινική ιατρική. Αυτές οι αναφορές στην κλινική σπουδαιότητα ορισμένων ανατομικών δομών παρεμβλήθηκαν εντός του κειμένου σε κίτρινο φόντο. Ταυτόχρονα, μία πρόσθετη καινοτομία αυτού του συγγράμματος είναι ότι παρέχει πληροφορίες για τις φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητες των φαρμάκων σε σχέση με τα διάφορα συστήματα οργάνων, έτσι ώστε να γίνεται συγκερασμός των πληροφοριών αυτών με τις βασικές γνώσεις της Ανατομίας. Οι πληροφορίες αυτές εντάχθηκαν στο κείμενο σε γαλάζιο φόντο.
Όλες οι ανατομικές έννοιες έχουν αποδοθεί με απλότητα και σαφήνεια, σε κατανοητή γλώσσα, ενώ το κείμενο “ενισχύεται” με πλούσιες και σύγχρονες διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές που το καθιστούν ακόμα πιο αξιόπιστο. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η ύλη να μην είναι αρκετά εκτενής, παρατέθηκαν όμως σε πολλά σημεία προχωρημένες γνώσεις ώστε να αποτελέσουν για τον φοιτητή και σπουδαστή πεδίο προβληματισμού για περαιτέρω μάθηση και εξειδίκευση. Το κείμενο πλαισιώνεται επίσης από πληθώρα έγχρωμων ανατομικών εικόνων που αποδίδουν με ακρίβεια τις σχετικές περιγραφές του κειμένου, συγκροτώντας ουσιαστικά έναν άτλαντα Ανατομίας. Το ανά χείρας σύγγραμμα έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στον χώρο των Σχολών Επιστημών-Επαγγελμάτων Υγείας αναφορικά με τα ανατομικά συγγράμματα. Τα τελευταία όχι μόνον είναι ολιγάριθμα αλλά αποτυγχάνουν να διαδραματίσουν τον παιδευτικό τους ρόλο, καθώς είτε είναι αρκούντως περιληπτικά, είτε πλαισιώνονται από φτωχή εικονογράφηση. Μ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται πλημμελής ενημέρωση “περί την Ανατομίαν” στους μελλοντικούς επιστήμονες-επαγγελματίες του χώρου της Υγείας. […]

Περιεχόμενα
ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
ΟΙ ΙΣΤΟΙ
ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ” ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ (Η’ ΑΡΘΡΟΛΟΓΙΑ)
ΜΥΟΛΟΓΙΑ
ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Additional information

Dimensions 17 × 21 cm
Author

Language

ISBN

978-960-12-1664-5

Pages

379

Publisher

University studio press