ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Bell K., Beukelman D., Strand E., Yorkston K.

45.00

Συγγραφέας
Γλώσσα

ISBN

960-286-915-1

Pages

600

share

Περιγραφή

Περιγραφή

Σε αυτό το κείμενο αναφέρονται περιληπτικά οι βασικές νευρολογικές και ιατρικές πληροφορίες που σχετίζονται με ποικίλες ασθένειες, διαταραχές και σύνδρομα που προκαλούν κινητικές διαταραχές ομιλίας. Επιπλέον ανασκοπούμε και οργανώνουμε τη διαθέσιμη βιβλιογραφία κα τη συνδέουμε με τον κλινικό χειρισμό των ομιλητών με κινητικές διαταραχές ομιλίας. Τέλος, τα κεφάλαια με τον κλινικό χειρισμό περιλαμβά­νουν συζητήσεις κλινικής πρακτικής που αναπτύξαμε ή υιοθετήσαμε όταν αντιμετω­πίζαμε ομιλητές με κινητικές διαταραχές ομιλίας σε μια ενδονοσοκομειακή παρέμβα­ση.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας
Γλώσσα

ISBN

960-286-915-1

Pages

600