ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

45,00 

Συγγραφέας
Γλώσσα

ISBN

960-286-915-1

Pages

600

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Περιγραφή

Περιγραφή

Σε αυτό το κείμενο αναφέρονται περιληπτικά οι βασικές νευρολογικές και ιατρικές πληροφορίες που σχετίζονται με ποικίλες ασθένειες, διαταραχές και σύνδρομα που προκαλούν κινητικές διαταραχές ομιλίας. Επιπλέον ανασκοπούμε και οργανώνουμε τη διαθέσιμη βιβλιογραφία κα τη συνδέουμε με τον κλινικό χειρισμό των ομιλητών με κινητικές διαταραχές ομιλίας. Τέλος, τα κεφάλαια με τον κλινικό χειρισμό περιλαμβά­νουν συζητήσεις κλινικής πρακτικής που αναπτύξαμε ή υιοθετήσαμε όταν αντιμετω­πίζαμε ομιλητές με κινητικές διαταραχές ομιλίας σε μια ενδονοσοκομειακή παρέμβα­ση.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας
Γλώσσα

ISBN

960-286-915-1

Pages

600