Θαλάσσια μέσα αναψυχής (ναυτιλιακή νομοθεσία τόμος Α)

Νομοτεχνική Κωδικοποιήση με σχόλια - σημειώσεις και ανάλυση ορισμένων κεφαλαίων.

39,00 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

000-001-153-7

Pages

472

Θαλάσσια μέσα αναψυχής (ναυτιλιακή νομοθεσία τόμος Α)

Περιγραφή

Περιγραφή

Η προσπάθεια αυτή ουσιαστικά είχε αρχίσει πριν πολλά χρόνια όταν, κατά τη θητεία μου στο Λιμενικό Σώμα, είχα διαπιστώσει ότι στον τομέα της λιμενικής αστυνομίας υπήρξε πολύ μεγάλος αριθμός διατάξεων Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων, οι οποίες δεν ήσαν συγκεντρωμένες και ταξινομημένες.

[…] Η επιλογή της ύλης έγινε με σκοπό να βοηθήσει κυρίως τους επαγγελματίες αλλά και τα υπηρεσιακά στελέχη. Χρήσιμη προς τούτο ήταν η εμπειρία, την οποία απέκτησα από τις ιδιαίτερα επαγγελματικές δραστηριότητές μου.

[…] Το βιβλίο αυτό απηχεί βεβαίως αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις μου, συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κρατικά ή τα κοινοτικά όργανα. Είναι αντιληπτό το μέγεθος, η πολυπλοκότητα και η φύση του έργου και με το σκεπτικό αυτό ουδεμία ευθύνη γίνεται αποδεκτή για ενδεχόμενη ζημιά ή βλάβη, την οποία θα μπορούσε να επικαλεσθεί κάποιος με αφορμή το περιεχόμενό του. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ύπαρξης λάθους, παράλειψης ή αμφισβητούμενης νομικής ερμηνείας, και κατά συνέπεια ο αναγνώστης του βιβλίου οφείλει να διασταυρώνει τις αντληθείσες πληροφορίες με πρωτότυπες πηγές, παραμένοντας συγχρόνως, ο ίδιος, μοναδικός υπεύθυνος για την προσήκουσα έρευνα, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών και στοιχείων. […]

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

000-001-153-7

Pages

472