Πολεμικές Τέχνες της Κύπρου

15,90 

Γλώσσα

ISBN

978-992-575-071-9

Συγγραφέας

Σελίδες

114

Πολεμικές Τέχνες της Κύπρου

Περιγραφή

Περιγραφή

Ιστορική Αναδρομή από την Αρχαιότητα Μέχρι τις Μέρες μας

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια ιστορική αναδρομή, ξεκινώντας από τα προϊστορικά χρόνια και συγκεκριμένα από τη Λίθινη Εποχή (10.000 π.Χ.) μέχρι τις μέρες μας, παρουσιάζοντας τις κυριότερες πτυχές της ιστορίας της Κύπρου οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την εξάσκηση των Κυπρίων στις πολεμικές τέχνες.

Στο βιβλίο γίνεται μια εκτενής αναφορά στις «ξεχασμένες» Κυπριακές πολεμικές τέχνες, στον τρόπο δημιουργίας τους αλλά και την εξέλιξη τους μέχρι τις μέρες μας. Επίσης, στο τέλος του βιβλίου παρουσιάζεται συνοπτικά μια χρονολογική σειρά, με μια σύντομη περιγραφή των κύριων γεγονότων που σχετίζονται με τις πολεμικές τέχνες στην Κύπρο και ακολουθεί ο παγκόσμιος χάρτης όπου παρουσιάζονται οι κυριότερες πολεμικές τέχνες και οι χώρες προέλευσης τους, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Tο βιβλίο αυτό είναι το πρώτο στο είδος του και αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους ή και να εξερευνήσουν το θέμα των Κυπριακών πολεμικών τεχνών περαιτέρω.

Επιπλέον πληροφορίες

Γλώσσα

ISBN

978-992-575-071-9

Συγγραφέας

Σελίδες

114