Πλειομετρική προπόνηση (Προσφορά)

Βελτίωση ταχυδύναμης, αλτικής, ριπτικής ικανότητας και ταχύτητας

3,00 

Διαστάσεις 13 × 19 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-010-X

Pages

128

Πλειομετρική προπόνηση (Προσφορά)

Περιγραφή

Περιγραφή

Η πλειομετρική προπόνηση είναι μια πολύ αποτελεσματική μορφή άσκησης που συμβάλλει στη βελτίωση της ταχυδύναμης και της εκρηκτικότητας ολόκληρου του μυϊκού συστήματος και κυρίως αυτού των άκρων. Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως αλτικές, βαλιστικές και ριπτικές και απαιτούν συνήθως πολύ υψηλές εντάσεις.

Επομένως, η γνώση της σωστής εφαρμογής της πλειομετρικής προπόνησης είναι απαραίτητη, ώστε αυτή να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ν’ αποφεύγονται οι τραυματισμοί που είναι πιθανοί σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής της.

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην πλειομετρική προπόνηση και διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται μια σύντομη ιστορία της, ενώ παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η προπόνηση αυτή επιδρά στην άσκηση του αθλητή. Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν στοιχεία για το πώς συμβάλλει στη βελτίωση εκτέλεσης ταχυδυναμικών κινήσεων και κατά συνέπεια στην αύξηση της επίδοσης-απόδοσης στα διάφορα αθλήματα. Μαζί παρουσιάζονται και οι βασικές αρχές εκτέλεσης των πλειομετρικών ασκήσεων. Ακολουθεί στο τρίτο μέρος η περιγραφή 40 βασικών ασκήσεων, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα αθλήματα. Αυτές συνοδεύονται από σειρές σχημάτων που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση και εκτέλεσή τους. Τέλος, σ’ ένα συμπληρωματικό κεφάλαιο του βιβλίου υπάρχει μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση για τις βάσεις της φυσιολογίας στις οποίες στηρίζονται οι πλειομετρικές ασκήσεις.

Η “πλειομετρική προπόνηση” είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε προπονητές και αθλητές που θα ήθελαν να γνωρίσουν όσο καλύτερα γίνεται την πλειομετρική προπόνηση και τη σωστή εφαρμογή της σε συγκεκριμένα αθλήματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρόλογος

ΕΝΟΤΗΤΑ I: Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τι είναι πλειομετρικές ασκήσεις

Ορισμός πλειομετρικής προπόνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ιστορία της πλειομετρικής προπόνησης

Η πλειομετρική σήμερα

Τα βασικά της πλειομετρικής προπόνησης

Η λειτουργία της πλειομετρικής προπόνησης

Αρχές της προπονητικής

ΕΝΟΤΗΤΑ II:ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Κινήσεις και μυϊκές ομάδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Οδηγίες εκτέλεσης

Οδηγία 1. Προθέρμανση/αποθεραπεία

Οδηγία 2. Υψηλή ένταση

Οδηγία 3. Προοδευτικά αυξανόμενη επιβάρυνση

Οδηγία 4. Μεγιστοποίηση δύναμης Ελαχιστοποίηση χρόνου

Οδηγία 5. Εκτελώντας τον καλύτερο αριθμό επαναλήψεων

Οδηγία 6. Ξεκουράσου σωστά

Οδηγία 7. Δημιούργησε πρώτα μία σωστή υποδομή

Οδηγία 8. Εξατομίκευση του προπονητικού προγράμματος

ʼλλες οδηγίες εκτέλεσης ασκήσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κάτω άκρα

Συνεχόμενα άλματα κατά μήκος

Συνεχόμενα άλματα σε ύψος

Συνεχόμενα απλά άλματα

Απλά άλματα

Αλματικοί διασκελισμοί

Πλάγιες αναπηδήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κορμός του σώματος

Ανακυβιστήσεις

Αιωρήσεις

Περιστροφές

Κάμψεις

Εκτάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Πάνω μέρος του σώματος

Πιέσεις

Αιωρήσεις

Ρίψεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

Τεστ 1: κατακόρυφο άλμα

Τεστ 2: ανεύρεση ύψους αλμάτων βάθους

Τεστ 3: άλμα επάνω στο κουτί

Τεστ 4: πάσα ιατρικής μπάλας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Κουτί για άλματα

Κουτί με γωνίες

Πλάγια πλατφόρμα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 13 × 19 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-010-X

Pages

128