Περιοδικότητα – θεωρία και μεθοδολογία της προπόνησης

45,00 

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

Συγγραφέας

Επιστημονική επιμέλεια

ISBN

978-992-556-358-6

Σελίδες

438

Περιοδικότητα – θεωρία και μεθοδολογία της προπόνησης

Περιγραφή

Περιγραφή

Περίληψη

Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τα προπονητικά σας οφέλη με τον Tudor Bompa, τον πρωτοπόρο της περιοδικότητας στην προπόνηση, και με τον Τ. Bomba και με τον S. Bombardieri , έναν από τους επιφανέστερους ειδικούς παγκοσμίως στις προπονητικές μεθόδους, με το βιβλίο «Περιοδικότητα – Θεωρία και Μεθοδολογία της Προπόνησης». Καθοδηγούμενη από την εμπειρογνωσία των συγγραφέων, προσφέρει σημαντικές πληροφορίες με στόχο την κατανόηση των πιο πρόσφατων ερευνών και πρακτικών που σχετίζονται με τη θεωρία της προπονητικής, παρέχοντας παράλληλα επιστημονική υποστήριξη στις θεμελιώδεις αρχές της περιοδικότητας.

Η παρούσα έκδοση του εγκυρότατου αυτού βιβλίου παρουσιάζει μία εμπεριστατωμένη ανάλυση της περιοδικότητας, βασισμένη στη φιλοσοφία του Τ. Bomba.

Περιέχει τα ακόλουθα:

  • Ανασκόπηση του ιστορικού, της ορολογίας και των θεωριών που σχετίζονται με την περιοδικότητα.
  • Ανάλυση της σημασίας του σχεδιασμού ενός ετήσιου πλάνου εξειδικευμένου ως προς το άθλημα και το αγωνιστικό επίπεδο, απορρίπτοντας οποιαδήποτε προσέγγιση σεχδιασμού που να είναι κατάλληλη για όλους τους αθλητές («ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους»).
  • Ένα εκτεταμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στην ενσωμάτωση των φυσικών ικανοτήτων στην προπονητική διαδικασία.
  • Επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν στην προπονητική μονάδα, στο μικρόκυκλο και στο μακρόκυκλο.
  • Ένα εκτεταμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στις μεθόδους ανάπτυξης της μυϊκής δύναμης, συμπεριλαμβάνοντας τον έλεγχο των μεταβλητών  της επιβάρυνσης και τη μετάβαση στην ειδική δύναμη.
  • Εκτενής επεξήγηση της προπόνησης ταχύτητας και ευκινησίας, διαφοροποιώντας την μεταξύ ατομικών και ομαδικών αθλημάτων.

Περιεχόμενα

Μέρος Ι. Θεωρία της προπόνησης
Κεφάλαιο 1 Προπονητική
Κεφάλαιο 2 Προπονητικές Αρχές
Κεφάλαιο 3 Προπονητική Προετοιμασία
Κεφάλαιο 4 Προπονητικές Μεταβλητές
Μέρος ΙΙ. Σχεδιασμός και περιοδικότητα
Κεφάλαιο 5 Περιοδικότητα των Φυσικών Ικανοτήτων
Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός Προπονητικής Μονάδας
Κεφάλαιο 7 Σχεδιασμός Προπονητικών Κύκλων
Κεφάλαιο 8 Περιοδικότητα του Ετήσιου Προπονητικού Πλάνου
Κεφάλαιο 9 Αγωνιστική Κορύφωση
Μέρος III Προπονητικές μέθοδοι
Κεφάλαιο 10 Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος
Κεφάλαιο 11 Προπόνηση Αντοχής
Κεφάλαιο 12 Προπόνηση Ταχύτητας και Ευκινησίας
Λεξικό Επιστημονικών Όρων
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

Συγγραφέας

Επιστημονική επιμέλεια

ISBN

978-992-556-358-6

Σελίδες

438