Προσφορά

Η φυσική αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3, Σκοποί – Στόχοι – Επιδιώξεις

36,90 

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-818-358-2

Pages

528

Η φυσική αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3, Σκοποί – Στόχοι – Επιδιώξεις

Περιγραφή

Περιγραφή

«Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ» αποτελεί ένα βοήθημα για τον καθηγητή φυσικής αγωγής (ΚΦΑ), παρέχοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το σχεδιασμό αποτελεσματικών μαθημάτων. Εισάγει τη λογική κτισίματος της μάθησης και άρα της γνώσης δια μέσου των σκοπών, των στόχων και των επιδιώξεων της φυσικής αγωγής, όπως θα πρέπει να ορίζονται σε συνάρτηση με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών, αλλά και τις επίκαιρες διεθνείς τάσεις στην εκπαίδευση.
Η κυρίαρχη επιδίωξη της φυσικής αγωγής σήμερα είναι όχι απλά να καταστούν οι μαθητές εκπαιδευμένοι «καταναλωτές» της φυσικής δραστηριότητας και του υγιεινού τρόπου ζωής, αλλά και να ενστερνιστούν αξίες και να αναπτύξουν συμπεριφορές, που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν αρμονικά και να λειτουργήσουν παραγωγικά στη σύγχρονη κοινωνία. Έχει γίνει παγκόσμια αποδεκτό ότι σήμερα ο κυρίαρχος σκοπός της μάθησης είναι η μεταφορά της σε πραγματικές συνθήκες. Μπορεί από πάντοτε να υπήρχε αυτή η διάσταση στους γενικότερους στόχους, αλλά μόνον πρόσφατα έχει γίνει ο κυρίαρχος σκοπός.

Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Κεφάλαιο 1: Κινητική ανάπτυξη (Β. Δέρρη)
Τι είναι…
Βασικές κινητικές και αθλητικές δεξιότητες
Πώς θα διδάξω κινητικές δεξιότητες;
Ερωτήσεις κατανόησης
Κεφάλαιο 2: Γνωστική ανάπτυξη (Β. Δέρρη)
Τι είναι…
Ποιες γνωστικές έννοιες σχετίζονται με τη Φυσική Αγωγή;
Πώς θα αναπτύξω δεξιότητες κριτικής σκέψης στα παιδιά;
Κινητική επίλυση «προβλημάτων»
Προφορική επίλυση «προβλημάτων»
Ερωτήσεις κατανόησης
Κεφάλαιο 3: Κοινωνικό-ηθική ανάπτυξη (Β. Δέρρη)
Τι είναι…
Πώς διαμορφώνουν αξίες τα παιδιά;
Φυσική αγωγή και κοινωνικο-ηθική ανάπτυξη
Πώς θα διδάξω κοινωνικο-ηθικές αξίες και δεξιότητες;
Γενικά
Ερωτήσεις κατανόησης
Κεφάλαιο 4: Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία (Β. Δέρρη)
Τι είναι…
Δυνατότητες και περιορισμοί
Γιατί κινητικά διαθεματικά προγράμματα;
Πώς θα σχεδιάσω ένα διαθεματικό πρόγραμμα;
Ποιο μοντέλο να επιλέξω;
Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω;
Ενδεικτικές Προτάσεις και Εφαρμογές
Ερωτήσεις κατανόησης
Κεφάλαιο 5: Σκοποί, στόχοι και επιδιώξεις (Β. Δέρρη)
5.0 Περιληπτική παρουσίαση των σκοπών και των στόχων
5.1 Περιγραφή και αιτιολόγηση των σκοπών – Πιλοτική εφαρμογή στην Α’ Δημοτικού
5.2 Αξιολόγηση των σκοπών – Δείκτες επίτευξης κατά στόχο
5.3 Πρακτικές οδηγίες και σημεία προσοχής
Κεφάλαιο 6: Παραδειγματικά Ωριαία Πλάνα Μαθημάτων για την Α’, Β’, Γ τάξη (Ό. Βασιλειάδου, Μ. Πάχτα, Β. Δέρρη)
6.1 Παραδείγματα για την Α’ τάξη κατά σκοπό και στόχο
6.2 Παραδείγματα για τη Β’ τάξη κατά σκοπό και στόχο
6.3 Παραδείγματα για την Γ’ τάξη κατά σκοπό και στόχο
Κεφάλαιο 7: Παραδειγματικά Ωριαία Πλάνα Μαθημάτων για την Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξη (Γ. Οικονομόπουλος, Μ. Φραγκούλη, Β. Δέρρη)
7.1 Παραδείγματα για την Δ’ τάξη κατά σκοπό και στόχο
7.2 Παραδείγματα για την Ε’ τάξη κατά σκοπό και στόχο
7.3 Παραδείγματα για την ΣΤ’ τάξη κατά σκοπό και στόχο
7.4 Παραδείγματα διαθεματικής διδασκαλίας
Παράρτημα
Βιβλιογραφία

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-818-358-2

Pages

528