Προσφορά

Η ανακάλυψη και κατανόηση του περιβάλλοντος στην προσχολική ηλικία

19,00 

Διαστάσεις 12 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-960-034-616-9

Η ανακάλυψη και κατανόηση του περιβάλλοντος στην προσχολική ηλικία

Περιγραφή

Περιγραφή

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου στοχεύει να παροτρύνει τους νηπιαγωγούς να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τον εξωτερικό κόσμο που τα περιβάλλει, έτσι ώστε να τα υποβοηθήσουν να ανακαλύψουν, να διερευνήσουν, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το περιβάλλον τους.
Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται διάφορες θεωρητικές απόψεις σχετικά με τους στόχους δραστηριοτήτων για το περιβάλλον στην προσχολική ηλικία, τις προϋποθέσεις, τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τη σημασία της συστηματικής παρατήρησης, τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης (γνωστή και ως προσέγγιση project) και τα σχέδια εκπαιδευτικής δράσης, τη θεωρία του δομισμού και τη συστηματική παρατήρηση των σχετικών ικανοτήτων των νηπίων.
Στο δεύτερο μέρος προτείνονται ενδεικτικές δραστηριότητες σχετικά με το φυσικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό και το τεχνολογικό περιβάλλον, καθώς και δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο που ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Οι δραστηριότητες, που μπορούν να εφαρμοστούν και ως project, στοχεύουν να οδηγήσουν το παιδί σε προβληματισμό, να ενισχύσουν τις ικανότητές του για παρατήρηση και μελέτη ενός θέματος, να το ωθήσουν σε πειραματισμούς, να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες, να καλλιεργήσουν τη φαντασία, να διευρύνουν ποικίλες μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, να διαμορφώσουν θετικές διαθέσεις και στάσεις απέναντι στο περιβάλλον.
Η έκδοση του βιβλίου είναι εναρμονισμένη με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ).

Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
3. ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
6. Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8. Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ PROJECT)
9. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ
10. ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
α) ΘΕΜΑ: Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
β) ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
11. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΙΣΜΟΥ
12. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α. ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ
Β. ΤΑ ΦΥΤΑ
3. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4. ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΙΝΤΕΟ – CD-ROM
ΠΡΟΣΘΗΚΗ (2008)

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 12 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-960-034-616-9