Προσφορά

Γνωριμία με το χορό

Οδηγός Δημιουργικής Διδασκαλίας για τον Έντεχνο Χορό

15,23 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-722–254-1

Pages

188

Γνωριμία με το χορό

Περιγραφή

Περιγραφή

Μετά το In Touch with Dance (1993), στο παρόν δεύτερο βιβλίο της, επεξεργάζεται και προτείνει ένα τριμελές μοντέλο διδασκαλίας για τον έντεχνο χορό μέσω της σύνθεσης, της εκτέλεσης-ερμηνείας και της αποτίμησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην εξέταση εναλλακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση σχέση και συνάφεια με τους διαφορετικούς κατά περίπτωση στόχους. Συνδυάζοντας την πείρα της με το έργο γνωστών δασκάλων, χορογράφων και ομάδων χορού, καταλήγει σε ένα μοντέλο κατάλληλο για ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑΣ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ – ΚΑΤΙΑ ΣΒΑΡΑΜΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
3. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
4. ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ – ΚΑΤΙΑ ΣΒΑΡΑΜΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-722–254-1

Pages

188