Φυσιολογία της άσκησης τόμος ΙΙ

95,00 

ΣυγγραφέαςΓλώσσα

ISBN

960-812-280-5

Pages

407

Εκδότης

Πασχαλίδης

Φυσιολογία της άσκησης τόμος ΙΙ

Περιγραφή

Περιγραφή

Οι στόχοι της πρώτης έκδοσης “Φυσιολογία της Άσκησης”, ήταν η αποκάλυψη της συναρπαστικής φύσης της φυσιολογίας της άσκησης. Μέσα από το βιβλίο αυτό προσπαθήσαμε να μοιραστούμε γνώσεις και συναισθήματα με όσους ενδιαφέρονται πραγματικά για το συναρπαστικό αυτό κομμάτι της επιστήμης. Οι στόχοι της δεύτερης αυτής έκδοσης παραμένουν ουσιαστικά οι ίδιοι. Αναθεωρήθηκαν όλα σχεδόν τα κεφάλαια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνονται κατά το δυνατό όλες οι πολυάριθμες πρόοδοι που σημειώθηκαν την τελευταία πενταετία. Συμπεριλήφθηκαν επίσης νέα επιστημονικά ευρήματα με πρακτικές εφαρμογές ώστε να βελτιστοποιηθεί η κατανόηση του κάθε αντικειμένου. Αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολη διαδικασία, καθώς η φυσιολογία της άσκησης έχει επεκτείνει τη γνωστική βάση σε πολύ μεγάλο εύρος, με τη βοήθεια ερευνητών από διάφορα συναφή γνωστικά πεδία. Η πλήρης κατανόηση των πρακτικών εφαρμογών της φυσιολογίας της άσκησης σε διαφορετικούς πληθυσμούς και ομάδες ανθρώπων αποτελεί de facto προϋπόθεση για κάθε εργαζόμενο στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την υγεία. Πιστεύουμε ότι η νέα αυτή έκδοση αποτελεί το ιδανικό βιβλίο, ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν να γεφυρώσουν το χάσμα που μεσολαβεί από τη θεωρία στην πράξη. Στη συνέχεια επισημαίνουμε κάποια νέα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα αυτής της δεύτερης έκδοσης.
-Οργάνωση του Βιβλίου για Διευκόλυνση στη Μάθηση:
Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου “Φυσιολογία της Άσκησης” υπέστη κάποιες αλλαγές σύμφωνα με τις προτάσεις και τις συμβουλές φοιτητών και καθηγητών από όλο τον κόσμο. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της διδασκαλίας και τη διευκόλυνση της μάθησης στη φυσιολογία της άσκησης. Βέβαια διατηρήθηκαν τα σημαντικά σημεία του βιβλίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αλληλεπιδράσεις στην πρόσληψη της ενέργειας, η παραγωγή ενέργειας κατά την άσκηση, τα φυσιολογικά συστήματα που υποστηρίζουν τη φυσική δραστηριότητα και η ανταπόκριση στην προπόνηση. […]

Περιεχόμενα
Ενότητα Ι: Εισαγωγή στη Φυσιολογία της Άσκησης
1. Καταβολές της Φυσιολογίας της Άσκησης: Τα Θεμέλια
Ενότητα ΙΙ: Διατροφή και Μεταφορά Ενέργειας
2. Μακρομοριακά Θρεπτικά Συστατικά και Ενέργεια Τροφών
3. Μικρομοριακά Θρεπτικά Συστατικά και Νερό
4. Μεταφορά Ενέργειας στον Οργανισμό
5. Μεταφορά Ενέργειας κατά την Άσκηση
6. Μέτρηση της Ενεργειακής Δαπάνης στον Άνθρωπο
7. Ενεργειακή Δαπάνη κατά την Ηρεμία και τη Φυσική Δραστηριότητα
8. Τα Ενεργειακά Συστήματα του Ανθρώπου
9. Ιδανική Διατροφή Αθλουμένων
Ενότητα III: Φυσιολογία Συστημάτων
10. Αναπνευστική Λειτουργία και Άσκηση
11. Καρδιαγγειακή Λειτουργία και Άσκηση
12. Νευρομυϊκό Σύστημα και Άσκηση
13. Οι Ορμόνες στην Άσκηση και την Προπόνηση
Ενότητα IV: Προπόνηση και Προσαρμογές στη Λειτουργική Ικανότητα
14. Αναερόβια και Αερόβια Προπόνηση
15. Προπόνηση Μυϊκής Ενδυνάμωσης
Ενότητα V: Περιβάλλον, Εργογόνα Μέσα και Απόδοση
16. Περιβάλλον, Υψόμετρο και Απόδοση
17. Εργογόνα Μέσα
Ενότητα VI: Σύσταση του Σώματος, Ηλικία, Άσκηση και Υγεία
18. Σύσταση του Ανθρωπίνου Σώματος
19. Παχυσαρκία, Άσκηση και Έλεγχος Βάρους
20. Γήρανση, Άσκηση και Υγεία
21. Χρόνιες Παθήσεις και Άσκηση
Παραρτήματα
Α. Αξιόπιστες Πηγές Πληροφοριών και Φυσιολογία της Άσκησης
Β. Το Internet και η Φυσιολογία της Άσκησης
Γ. Το Μετρικό Σύστημα και οι Συντελεστές Μετατροπής στη Φυσιολογία της Άσκησης
Δ. Υπολογισμοί Μεταβολικών Παραμέτρων με Σπιρομετρία Ανοιχτού Κυκλώματος
Ε. Έγκριτα Περιοδικά που Ασχολούνται με τη Φυσιολογία της Άσκησης
ΣΤ. Αξιολόγηση της Σύστασης του Σώματος: Η Περιμετρική Μέθοδος
Ζ. Αξιολόγηση της Σύστασης του Σώματος: Η Μέθοδος των Πτυχών
Ευρετήριο

Επιπλέον πληροφορίες

ΣυγγραφέαςΓλώσσα

ISBN

960-812-280-5

Pages

407

Εκδότης

Πασχαλίδης