Αθλητικές κακώσεις

52,00 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-120-647-7

Pages

674

Εκδότης

University studio press

Αθλητικές κακώσεις

Περιγραφή

Περιγραφή

Η συμμετοχή του πληθυσμού σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες έχει αυξηθεί εντυπωσιακά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Σε μεγάλο αριθμό αθλημάτων υπάρχει άμεση επαφή με τον αντίπαλο, ενώ άλλα χαρακτηρίζονται από ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων. Η πλειονότητα των αθλητικών κακώσεων αφορά το μυοσκελετικό και το νευρικό σύστημα, ενώ συμμετέχουν σε σημαντικό βαθμό και τα άλλα συστήματα. Η συνεχώς πρωιμότερη έναρξη της άσκησης, παράλληλα με τις υπερβολικές, συχνά, απαιτήσεις για επιδόσεις υψηλού επιπέδου, ιδίως από νέους αθλητές και αθλήτριες, αυξάνουν τον κίνδυνο κακώσεων.

Σε κάθε κεφάλαιο περιγράφονται οι μηχανισμοί πρόκλησης των αθλητικών κακώσεων, οι κλινικές και παρακλινικές μέθοδοι διάγνωσης και η αντιμετώπιση τους, ενώ δίνεται έμφαση στην αποκατάσταση και στις ενδείξεις που τίθενται, για την επάνοδο του ατόμου σε αθλητική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις κακώσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, επειδή είναι δυνατό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του σκελετού και να προκαλέσουν την εμφάνιση πρωίμων οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-120-647-7

Pages

674

Εκδότης

University studio press