Άσκηση για την υγεία Πρόληψη και Αποκατάσταση

65.00

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

ISBN

978-960-608-051-7

Σελίδες

544

Συγγραφέας


Εκδότης

Κωνσταντάρας

Άσκηση για την υγεία Πρόληψη και Αποκατάσταση

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας 56 εξαίρετων επιστημόνων άσκησης και υγείας, που υπηρετούν σε πανεπιστήμια, νοσοκομειακές κλινικές και ερευνητικά κέντρα, με υψηλού επιπέδου ερευνητικό αλλά και εφαρμοσμένο – πρακτικό έργο ο καθένας στο αντικείμενο εξειδίκευσής του.

Στόχος του βιβλίου είναι η ανάδειξη της σημασίας της άσκησης για την υγεία, και κατ’ επέκταση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων καθώς και για την πρόληψη και αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η αξιολόγηση και η καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης είναι μια καθαρά επιστημονική διαδικασία.

Η σωστή εφαρμογή των προπονητικών αρχών, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν όλους τους βιολογικούς αλλά και ψυχολογικούς παράγοντες που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, καθιστά τα προγράμματα άσκησης αποτελεσματικά και κυρίως ασφαλή για τους ασκούμενους.

Τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου αφορούν σε υγιείς ασκούμενους και τα επόμενα σε ασθενείς που πάσχουν από διάφορα νοσήματα. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, που αφορά στην άσκηση σε υγιείς ασκούμενους (φυσιολογικό πληθυσμό), καθώς η γνώση της ειδικής προπονητικής για την άσκηση για την υγεία είναι η βάση για να μπορέσει κάποιος αποτελεσματικά και με ασφάλεια να σχεδιάσει και να εφαρμόσει προγράμματα άσκησης για πρόληψη και αποκατάσταση διάφορων παθήσεων.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

ISBN

978-960-608-051-7

Σελίδες

544

Συγγραφέας


Εκδότης

Κωνσταντάρας