ΖΕΝ ΣΤΙΓΜΕΣ ΦΩΤΙΣΗΣ – εξαντλημένο

Προιόν μη διαθέσιμο
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-722-885-5

Pages

113

share
Share via Viber

ΖΕΝ ΣΤΙΓΜΕΣ ΦΩΤΙΣΗΣ – εξαντλημένο

Περιγραφή

Περιγραφή

Η λέξη Ζεν είναι μια σύντμηση της ιαπωνικής λέξης Zenna, η οποία αποτελεί γλωσσική μεταφορά της σανσκριτικής dhyana (ch’an ή ch’anna στα κινεζικά), που σημαίνει τη διαδικασία της συγκέντρωσης και της απορρόφησης με την οποία ο Νους πρώτα εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, και στη συνέχεια αφυπvίζεται.

Ως παρακλάδι του Βουδισμού Μαχαγιάνα, το Ζεν είναι μια θρησκεία ελεύθερη από δόγματα ή ακλόνητα πιστεύω, της οποίας οι διδασκαλίες και οι αρχές έχουν ως σκοπό την αυτο-ολοκλήρωση, δηλαδή την πλήρη αφύπvlση την οποία πέτυχε και ο ίδιος ο Βούδας Σακιαμούνι κάτω από το δέντρο Μπο μετά από σκληρή αυτοπειθαρχία. Στην Ιαπωνία, η θρησκεία του Ζεν περιλαμβάνει τις σέχτες Σότο, Ρινζάι και Όμπακου.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-722-885-5

Pages

113