ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Πουλμέντης Π.

40.00

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-523-003-6

Pages

232

share

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δύο αυτόνομα μέρη, με το πρώτο μέρος που αποτελεί και τον κύριο κορμό του βιβλίου να ασχολείται κυρίως με την αρθρωκινηματική συμπεριφορά του ανθρωπίνου σώματος επάνω σε στατικές και δυναμικές φορτίσεις που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της κίνησης και το δεύτερο μέρος να συνθέτει το γενικό υπόβαθρο της σχέσης του ανθρώπου με τα μηχανήματα που βρίσκονται στον χώρο εργασίας, προσφέροντας συμβουλές πρόληψης για τις μυοσκελετικές βλάβες που σχετίζονται με την εργασία, εισάγοντας την έννοια της εργονομίας. Το δεύτερο μέρος εισάγει την επιστήμη της εργονομίας, η οποία σαν κλάδος στοχεύει να μελετήσει τα ατομικά χαρακτηριστικά, τις ανθρώπινες ικανότητες και να εφαρμόσει την υπάρχουσα γνώση, με σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε σχέση με τον μηχανολογικό εξοπλισμό στο περιβάλλοντα χώρο εργασίας τους. Γίνεται μια σύντομη αναφορά των αιτίων που προκάλεσαν την αναγκαιότητα ανάπτυξης της εργονομίας και των μυοσκελετικών διαταραχών που σχετίζονταν με τις συνθήκες εργασίας και δίδονται χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη τέτοιων διαταραχών με κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμματα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-523-003-6

Pages

232