Βασική βιομηχανική της ανθρώπινης κίνησης

55,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-399-522-3

Pages

592

Εκδότης

Πασχαλίδης

share
Share via Viber

Βασική βιομηχανική της ανθρώπινης κίνησης

Περιγραφή

Περιγραφή

Το σύγγραμμα με τίτλο “Biomechanical Basis of Human Movement” – “Βασική Βιο-Μηχανική της Ανθρώπινης Κίνησης” των J. Hamill και K. Knutzen αποτελεί, κατά τον υπογράφοντα, ένα μαθησιακό εργαλείο για την κατανόηση βασικών εννοιών και επιμέρους κατευθύνσεων της Βιο-Μηχανικής. Στην προσπάθειά τους αυτή, οι συγγραφείς, οργάνωσαν με μεθοδικό τρόπο τη θεματολογία, χρησιμοποίησαν αρκετές νέες μορφές ανατροφοδότησης και κριτικής της ύλης, όπως και σύγχρονους τρόπους παρουσίασης των θεμάτων.

Το παρόν σύγγραμμα συμπυκνώνει έννοιες βασισμένες σε ειδικές θεωρήσεις για το μυοσκελετικό σύστημα και θέματα της Λειτουργικής Ανατομικής, προκειμένου να καταλήξει στη Βιο-Μηχανική Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης μέσω της Κινηματικής και της Κινητικής προσέγγισης. Η δομή του είναι τέτοια που μπορεί να αποδειχθεί ουσιαστικό βοήθημα για τον κάθε ενδιαφερόμενο που μελετά την ανθρώπινη κίνηση και τη φυσική δραστηριότητα. Προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης της Βιο-Μηχανικής, με την αξιοποίηση τόσο της θεωρίας όσο και με τα σχετικά εφαρμοσμένα παραδείγματα. Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η αξιολόγηση της γνώσης με ερωτηματολόγια και ασκήσεις, που συμπληρώνουν το κάθε κεφαλαίο.

Η Βιο-μηχανική μπορεί να διδαχτεί είτε από την ποσοτική είτε από την ποιοτική προοπτική μέσα στο θεματικό πεδίο των επιστημών της κίνησης. Η Βασική Βιο-Μηχανική της Ανθρώπινης Κίνησης αποτελεί ένα σύγγραμμα που δίνει έμφαση στην ποσοτική παρά στην ποιοτική φύση της Βιο-Μηχανικής. Παρ’ όλο που αυτή η προσέγγιση δίνει έμφαση στην ποσοτικοποίηση της ανθρώ-πινης κίνησης, το σύγγραμμα είναι επίσης προσβάσιμο και σε εκείνους με περιορισμένο θεωρητικό υπόβαθρο στα μαθηματικά. Τα ποσοτικά παραδείγματα παρουσιάζονται με έναν λεπτομερή, λογικό τρόπο και αναδεικνύουν διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα βασικό σύγγραμμα στη Βιο-Μηχανική που συνδυάζει τη βασική λειτουργική ανατομική, τη μηχανική, την πληροφορική και τη φυσιολογία σε ό,τι αφορά τη μελέτη της ανθρώπινης κίνησης. Επιλέξαμε αυτή την προσέγγιση επειδή αρκετά παραδείγματα είναι σημαντικά και αποσαφηνίζουν με ευκολία οποιεσδήποτε παρερμηνείες σχετικά με τη μηχανική της ανθρώπινης κίνησης.

Το σύγγραμμα έχει οργανωθεί σε τρεις ενότητες: Τμήμα Ι, Θεμελιώδεις Αρχές της Ανθρώπινης Κί-νησης (Κεφάλαια 1 έως 4), Τμήμα II, Λειτουργική Ανατομική (Κεφάλαια 5 έως 7), και Τμήμα III, Μηχανική Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης (Κεφάλαια 8 έως 11). Τα κεφάλαια είναι οργανωμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μια λογική ακολουθία της ύλης που είναι απαραίτητη για την κατανόηση της Βιο-Μηχανικής της Ανθρώπινης Κίνησης.

Περιεχόμενα
Ευχαριστίες
Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης
Πρόλογος Αγγλικής Έκδοσης
ΤΜΗΜΑ Ι
Θεμελιώδεις Αρχές της Ανθρώπινης Κίνησης
1 Βασική Ορολογία
2 Σκελετικές Θεωρήσεις για την Κίνηση
3 Μυϊκές Θεωρήσεις για την Κίνηση
4 Νευρολογικές Θεωρήσεις για την Κίνηση
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Λειτουργική Ανατομική
5 Λειτουργική Ανατομική των Άνω Άκρων
6 Λειτουργική Ανατομική των Κάτω Άκρων
7 Λειτουργική Ανατομική του Κορμού
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Μηχανική Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης
8 Γραμμική Κινηματική
9 Γωνιακή Κινηματική
10 Γραμμική Κινητική
11 Γωνιακή Κινητική
Παράρτημα Α Σύνδεσμοι
Παράρτημα Β Μύες
Παράρτημα Γ Μετρικό Σύστημα και Μονάδες SI
Παράρτημα Δ Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις
Παράρτημα Ε Δείγμα Κινηματικών και Κινητικών Δεδομένων
Ευρετήριο
Λεπτομέρειες

Δείτε δείγμα του βιβλίου στον παρακάτω σύνδεσμο

vasiki-viomichaniki-tis-anthropinis-kinisi

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-399-522-3

Pages

592

Εκδότης

Πασχαλίδης