Προσφορά

Το κολύμπι στην παιδική ηλικία

Μαθήματα Τεχνικής και Διδασκαλίας

19,00 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-122-338-4

Pages

220

Εκδότης

University studio press

Το κολύμπι στην παιδική ηλικία

Περιγραφή

Περιγραφή

Με στόχο να θέσει βασικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη γνωριμία και την εξοικείωση των μικρών παιδιών με το άθλημα της κολύμβησης, το βιβλίο παρουσιάζει αρχές και κανόνες για τη βασική τους κολυμβητική εκπαίδευση. Στα κεφάλαιά του περιλαμβάνονται γενικές οδηγίες και αναλυτικές περιγραφές των τεσσάρων στιλ του αθλήματος (ελεύθερου, ύπτιου, πρόσθιου, πεταλούδας), καθώς και κανονισμοί για τους αγώνες, την υγιεινή των κολυμβητηρίων και την ασφάλεια στην κολύμβηση. Συμπληρωματικά στο τέλος δίνεται ασκησιολόγιο και προπονητικά προγράμματα, που βασίζονται στην τριανταπεντάχρονη εμπειρία της συγγραφέως.
Το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σε προπονητές και καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με απώτερο σκοπό να συμβάλει στη διδακτική υποστήριξη και στη διάδοση του αθλήματος της κολύμβησης.

Περιεχόμενα
Αντί προλόγου
1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Εισαγωγή
Η αξία της κολύμβησης ως φυσικής κίνησης
Πλεονεκτήματα της άσκησης στο νερό
Στάδια μύησης στην τεχνική της κολύμβησης
Γνωριμία και προσαρμογή στο υδάτινο περιβάλλον
Εκπαιδευτής προσχολικής ηλικίας
Η κολύμβηση ως μέσο διαπαιδαγώγησης
Ο ρόλος του προπονητή στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών
Συχνότητα και διάρκεια προπόνησης
Ιστορική αναδρομή της κολύμβησης
Η σύσταση συλλόγων και ομοσπονδιών κολύμβησης
Η κολύμβηση στην Ελλάδα
2. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εισαγωγή
Βασικές αρχές διδασκαλίας εξοικείωσης με το νερό
Στάδια εκμάθησης της κολύμβησης
Οργάνωση γκρουπ κολύμβησης στη μικρή πισίνα
Βρεφική και νηπιακή κολύμβηση (baby swimming)
Εισαγωγή
Οφέλη του μωρού από το πρόγραμμα
Πληροφορίες-επισημάνσεις προγραμμάτων
Εξοικείωση με το νερό
Πλεύση (άνωση) – ισορροπία
Γλίστρημα (αντίσταση -προώθηση)
Εκμάθηση της αναπνοής
Μάτια ανοιχτά στο νερό
Είσοδος στο νερό
Πρωταρχικά παιχνίδια εμπέδωσης στη μικρή πισίνα
Παιχνίδια εμπέδωσης στη μεγάλη πισίνα
Οδηγίες για προπονητές στη μικρή πισίνα
Η χρησιμότητα των βοηθητικών οργάνων
3. ΤΑ ΣΤΙΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Ιστορική εξέλιξη
Η θέση του σώματος στο ελεύθερο
Κίνηση των ποδιών στο ελεύθερο
Ασκήσεις ποδιών στο ελεύθερο εκτός και εντός νερού
Κίνηση των χεριών στο ελεύθερο
Ασκήσεις χεριών στο ελεύθερο εκτός και εντός νερού
Συγχρονισμός στο ελεύθερο
Είδη συγχρονισμού
Στροφές στο ελεύθερο
Απλή στροφή
Ασκήσεις απλής στροφής εντός νερού στη μεγάλη πισίνα
Στροφή με κυβίστηση
Ασκήσεις στροφής με κυβίστηση εντός νερού στη μεγάλη πισίνα
Εκκινήσεις στο ελεύθερο
Απλή εκκίνηση
Εκκίνηση με λαβή
Ασκήσεις εκκινήσεων στο ελεύθερο εκτός και εντός νερού
Εξειδικευμένες ασκήσεις προχωρημένου επιπέδου στο ελεύθερο
Κυριότερα σημεία διδασκαλίας στο ελεύθερο
Λάθη και τρόποι αντιμετώπισης στο ελεύθερο
Κανονισμοί στο ελεύθερο
ΥΠΤΙΟ
Ιστορική εξέλιξη
Η θέση του σώματος και του κεφαλιού στο ύπτιο
Κίνηση των ποδιών στο ύπτιο
Ασκήσεις ποδιών στο ύπτιο εκτός και εντός νερού
Κίνηση των χεριών στο ύπτιο
Ασκήσεις χεριών στο ύπτιο εκτός και εντός νερού
Συγχρονισμός στο ύπτιο
Στροφές στο ύπτιο
Απλή στροφή
Ασκήσεις απλής στροφής στο ύπτιο εκτός και εντός νερού
Στροφή με κυβίστηση
Ασκήσεις στροφής με κυβίστηση στο ύπτιο εκτός και εντός νερού
Εκκινήσεις στο ύπτιο
Ασκήσεις εκκίνησης στο ύπτιο εκτός και εντός νερού
Εξειδικευμένες ασκήσεις προχωρημένου επιπέδου στο ύπτιο
Κυριότερα σημεία διδασκαλίας στο ύπτιο
Λάθη και τρόποι αντιμετώπισης στο ύπτιο
Κανονισμοί στο ύπτιο
ΠΡΟΣΘΙΟ
Ιστορική εξέλιξη
Η θέση του σώματος και του κεφαλιού στο πρόσθιο
Κίνηση των ποδιών στο πρόσθιο
Ασκήσεις ποδιών στο πρόσθιο εκτός και εντός νερού
Κίνηση των χεριών στο πρόσθιο
Ασκήσεις χεριών στο πρόσθιο εκτός και εντός νερού
Συγχρονισμός στο πρόσθιο
Στροφή στο πρόσθιο
Ασκήσεις στροφής στο πρόσθιο εκτός και εντός νερού
Εκκίνηση στο πρόσθιο
Ασκήσεις εκκίνησης στο πρόσθιο εκτός και εντός νερού
Εξειδικευμένες ασκήσεις προχωρημένου επιπέδου στο πρόσθιο
Κυριότερα σημεία διδασκαλίας στο πρόσθιο
Λάθη και τρόποι αντιμετώπισης στο πρόσθιο
Κανονισμοί στο πρόσθιο
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Ιστορική εξέλιξη
Η θέση του σώματος και του κεφαλιού στην πεταλούδα
Κίνηση των ποδιών στην πεταλούδα
Ασκήσεις ποδιών στην πεταλούδα εκτός και εντός νερού
Κίνηση των χεριών στην πεταλούδα
Ασκήσεις χεριών στην πεταλούδα εκτός και εντός νερού
Συγχρονισμός στην πεταλούδα
Ασκήσεις συγχρονισμού στην πεταλούδα
Στροφή στην πεταλούδα
Ασκήσεις στροφής στην πεταλούδα
Εκκίνηση στην πεταλούδα
Ασκήσεις εκκίνησης στην πεταλούδα
Εξειδικευμένες ασκήσεις προχωρημένου επιπέδου στην πεταλούδα
Κυριότερα σημεία διδασκαλίας στην πεταλούδα
Λάθη και τρόποι αντιμετώπισης στην πεταλούδα
Κανονισμοί στην πεταλούδα
ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ
Ιστορική αναδρομή μικτής ατομικής
Περιγραφή της μικτής ατομικής
Στροφές στη μικτή ατομική
Περιγραφή της μικτής ομαδικής
Κανονισμοί στη μικτή ατομική και στη μικτή ομαδική
ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Κανονισμοί στους αγώνες κολύμβησης
Καν

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-122-338-4

Pages

220

Εκδότης

University studio press