Θεμελιώδεις Αρχές της Προπόνησης Αποκατάστασης

50,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

ISBN

978-960-608-069-2

Σελίδες

544

Συγγραφέας

share
Share via Viber

Θεμελιώδεις Αρχές της Προπόνησης Αποκατάστασης

Περιγραφή

Περιγραφή

Περίληψη

Οι θεμελιώδεις Αρχές τnς Προπόνnσnς Αποκατάστασnς παρέχουν μία ολοκληρωμένη γνωριμία με τον τομέα της αθλητικής πpoπόvnσnς. Παρουσιάζουν τις κακώσεις και τις παθήσεις με τις οποίες έρχονται συνήθως αντιμέτωποι οι προπονητές αθλημάτων, ενώ παρέχουν και μια ανασκόπηση των επαγγελματικών και διοικητικών πτυχών του επαγγέλματος. Γραμμένο ειδικά για φοιτnτές, το παρόν βιβλίο προσφέρει θεμελιώδεις γνώσεις και ικανότητες, ενώ τους δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσουν την πιθανότητα μίας καριέρας στον τομέα της αθλητιατρικής.

Η τέταρτη αγγλική έκδοση παροuσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στην αθλητική προπόνnσn όσον αφορά τη θεραπεία, τη φροντίδα, τη διοικητική μέριμνα και την πιστοποίηση. Το νέο υλικό στην έκδοση αυτή περιλαμβάvει το εξής:

Επαγγελματική nροετοιμασiα και δυνατότητα καριέρας.
Τεκμηρίωση, διατήρηση αρχείων και ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής κακώσεων.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εγκαταστάσεων αθλητικής προπόνησης.
Οικονομική διαχείριση και παραγγελία εξοπλισμού.
Ανάλυση προϋπαρχοuσών παθήσεων και προαγωvιστικός έλεγχος.
Βασικές διαγνωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των απλών ακτινογραφιών, του υπερnχογραφήματος και των δοκιμασιών ανίχνευσnς απαγορευμέvων ουσιών.
Δεοντολογία για τους επαγγελματίες της αθλητιατρικής.

 

Περιεχόμενα

Επαγγελματικές και Διοικητικές Πτυχές της Προπόνησης Αποκατάστασης 1
1 Η Προπόνηση Αποκατάστασης ως Επάγγελμα 3
Ρόλοι του Αθλητικού Θεραπευτή 4

● Η Ομάδα Αθλητικής Ιατρικής 4

● Πως θα Γίνετε Πιστοποιημένος Αθλητικός Θεραπευτής 8

● Καριέρες στην Αθλητική Προπόνηση 11

● National Athletic Trainer’s Association 14

2 Διαχείριση και Επαγγελματική Ανάπτυξη 17
Νομικά Ζητήματα 17

● Αποφυγή Νομικών Προβλημάτων 20

● Ασφάλιση 21 ● Επαγγελματική Εξέλιξη και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 23

● Το Μοντέλο PREMIER 26

3 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εγκαταστάσεων
Προπόνησης Αποκατάστασης 29

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εγκατάστασης 29

● Παράγοντες Ασφαλείας και Ζητήματα Σχεδιασμού 32

●  Συντήρηση της Εγκατάστασης και του Εξοπλισμού 35

● Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού 36

●  Κανονισμοί της Εγκατάστασης 36

4 Τεκμηρίωση και Τήρηση Αρχείων 39
Βασική Ιατρική Ορολογία 39

● Ιατρικές Σημειώσεις Τεκμηρίωσης 42

● Τεκμηρίωση και Τήρηση Αρχείων 43

● Εμπιστευτικότητα 45

5 Οικονομική Διαχείριση 51
Τύποι Προϋπολογισμών 52

● Σχεδιασμός Προϋπολογισμού 53

● Διαδικασία Προμηθειών 54

●  Διαχείριση Αποθεμάτων 58

6 Η Προληπτική Φυσική Εξέταση 61
Διαδικασία και Στάδια της Προληπτικής Εξέτασης 62

● Έντυπα Ιατρικών Πληροφοριών 70

●  Έγκριση για Συμμετοχή στον Αθλητισμό 71

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου 73
7 Εισαγωγή στην Ανατομία 75
Ανατομική Θέση 75

● Ιστοί του Σώματος 77

● Ταξινόμηση των Αρθρώσεων 80

● Μυϊκή Κίνηση 81

8 Κακώσεις των Ιστών 87
Κακώσεις των Μαλακών Μορίων 87

● Κακώσεις των Οστών 92

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ
Αθλητικές Κακώσεις της Κεφαλής, της Σπονδυλικής Στήλης και του Κορμού 101

9 Κακώσεις της Κεφαλής 103
Ανατομία της Κεφαλής 103

● Πρόληψη των Κακώσεων της Κεφαλής 105

● Μηχανισμοί Κακώσεων της Κεφαλής 105

● Αντιμετώπιση των Κακώσεων της Κεφαλής

 

Δείτε δείγμα του βιβλίου  Themeliodeis-arhes-tis-proponisis-apokatastasis-deigma

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Γλώσσα

ISBN

978-960-608-069-2

Σελίδες

544

Συγγραφέας