ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-260-596-0

Pages

340

share
Share via Viber

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή

Περιγραφή

Στην εργασία αυτή καταβάλλεται η προσπάθεια ανάλυσης του αθλητισμού από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας.

Οι λόγοι εκκίνησης με αναφορά την κοινωνιολογική εξέταση της αρχαίας ελληνικής φυσικής αγωγής και του αθλητισμού -και ιδιαίτερα της κλασικής εποχής— είναι βασικά δύο:

O πρώτος, γιατί —μέχρι σήμερα τουλάχιστο— δεν έχει γίνει κάποια παρόμοια εμπεριστατωμένη μελέτη.

0 δεύτερος, γιατί πιστεύουμε πως ύστερα από την εξέταση του θέματος αυτού και εκείνης του σύγχρονου αθλητισμού, με την οποία πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί, θα υπάρξει το μέτρο σύγκρισης της όλης αντικειμενικής κοινωνιολογικής εξέτασης του παγκόσμιου αυτού φαινομένου.

Γνωρίζουμε πως οι κοινωνικές συνθήκες μιας εποχής δεν είναι το στιγμιαίο αποτέλεσμα μιας βιολογικής γένεσης, αλλά αντίθετα το δημιούργημα μιας μακρόχρονης κοινωνικής διαδικασίας που οφείλεται στο συγκερασμό πολλών αιτιών και παραμέτρων, όπως κοινωνικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών, θρησκευτικών, πολεμικών και ιστορικών. Έτσι, κανονικά, θα έπρεπε να αναφερθούμε περισσότερο διεξοδικά στις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στον ελλαδικό χώρο πολύ πιο μπροστά από τη νεολιθική ή την πρωτοελλαδική εποχή. Ωστόσο, ο περιορισμένος αριθμός των μαθημάτων, δε μας επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Απλά, αναφερόμαστε στις πιο βασικές από τις προϋποθέσεις, συνθήκες και τις κοινωνικές εξαρτήσεις που κατάλληλα συνδυασμένες επηρέασαν τα πρώτα βήματα του ελληνικού αθλητισμού που έφτασε στο σημείο στην αρχαία Ελλάδα, στη χώρα της φιλοσοφίας και του ιδεολογικού στοχασμού, να καθιερωθεί και να εκφραστεί σαν θεσμός.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-260-596-0

Pages

340