ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

26.00

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-981-938-1

Pages

264

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Περιγραφή

Περιγραφή

Τα κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται στις βασικές λογικομαθηματικές και χωρικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα αναλύονται χαρακτηριστικά θέματα για:

1) Τη δεξιότητα της αναγνώρισης μίας κανονικότητας η οποία ικανότητα αναφέρεται και ως επαγωγικός συλλογισμός.

2) Τον αναλογικό συλλογισμό και την γραμμική σκέψη.

3) Τη δεξιότητα της αναλυτικής σκέψης, δηλαδή η ικανότητα να οργανώνουμε και να συνθέτουμε ένα ικανό πλήθος από πληροφορίες και να εξάγουμε συμπεράσματα.

4) Τη δεξιότητα του διαγραμματικού συλλογισμού, δηλαδή την ικανότητα να μεταφράζουμε ένα διάγραμμα και να αποκομίζουμε από αυτό σημαντικές πληροφορίες.

5) Τη δεξιότητα της χωρικής αντίληψης, δηλαδή την ικανότητα να κάνουμε νοητούς γεωμετρικούς μετασχηματισμούς των αντικειμένων και να πλοηγουμεθα στον χώρο ή το επίπεδο.

6) Λογική συμπερασματολογία.

7) Βασικές μαθηματικές γνώσεις και αντίληψη των καταστάσεων που απαιτούν χρήση των γνώσεων αυτών.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-981-938-1

Pages

264