ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΕΠ 1000 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

12,90 

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-162-558-4

Pages

216

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΕΠ 1000 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Περιγραφή

Περιγραφή

Το γραπτό τεστ δεξιοτήτων, η νέα δοκιμασία στην οποίαπεριλαμβάνονται ερωτήσεις με τη μορφή των πολλαπλών επίλογων, είναι ένα επιπλέον κριτήριο μοριοδότησης για τις προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ στο δημόσιο τομέα. Μέσα από το τεστ θα εξετάζονται και θα βαθμολογούνται οι γενικές και πρακτικές γνώσεις των υποψηφίων, καθώς και η αντιληπτική τους ικανότητα (κρίση) σε αριθμητικά και γλωσσικά ζητήματα. Η συμμετοχή στο τεστ είναι προαιρετική (αν και είναι βέβαιο πως όλοι όσοι συμμετέχουν θα ωφεληθούν), και η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανεξάρτητα από την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού. Η βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη αυτοί επιθυμούν. Για τη συγκεκριμένη δοκιμασία δεν ορίζονται ούτε εξεταστέα μαθήματα ούτε εξεταστέα ύλη. Η προετοιμασία των υποψηφίων οφείλει να ξεκινήσει από την εξοικείωση τους με το ύφος και το βαθμό δυσκολίας των ερωτήσεων. Για το σκοπό αυτόν, το παρόν βιβλίο παρουσιάζει 1.000 ενδεικτικά θέματα με τις απαντήσεις τους, που εξετάζουν βασικές ιστορικές , γεωγραφικές, γλωσσικές, αριθμητικές, λογοτεχνικές γνώσεις, καθώς και γνώσεις κοινωνικής και πολιτικής αγωγής και θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-162-558-4

Pages

216