ΤΕΣΤ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Βεντούρης Α.

20.80

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-874-594-2

Pages

160

share

Περιγραφή

Περιγραφή

Το εγχειρίδιο αυτό, φιλοδοξεί να στηρίξει την πορεία του εκπαιδευτικού προς την αυτογνωσία, που είναι το προοίμιο της προσπάθειας βελτίωσης του. Η ουσιαστική δε βελτίωση ενός εκπαιδευτικού, πέρα από το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει και στο οποίο συνήθως εστιάζει τις προσπάθειες του, επιτυγχάνεται μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων στους τομείς που ορίζουν, το βαθμό αποτελεσματικότητας του μαθήματος: Την παιδαγωγική και τη διδακτική.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-874-594-2

Pages

160