Σύνδρομο ανώτερου κινητικού νευρώνα και σπαστικότητας

30,00 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-960-394-528-4

Pages

352

Εκδότης

Παρισιάνου

Σύνδρομο ανώτερου κινητικού νευρώνα και σπαστικότητας

Περιγραφή

Περιγραφή

«Η σπαστικότητα αποτελεί ένα πολυσύνθετο πρόβλημα και απαιτείται η συνδρομή πολλών ειδικών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Το παρόν σύγγραμμα έχει γραφτεί βάσει της παραδοχής αυτής και απευθύνεται σε ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές. Τα γενικά κεφάλαια για τη νευροφυσιολογία και τη μέτρηση της σπαστικότητας αφορούν σε όλους, ενώ υπάρχουν κεφάλαια για τη φυσικοθεραπεία, την εφαρμογή ναρθήκων, ορθώσεων, καθισμάτων, τη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών και τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων. Τα κεφάλαια αυτά, αν και εξειδικευμένα, ενδιαφέρουν όλους όσοι ασχολούνται με τη σπαστικότητα. Αποτελούν σημείο αναφοράς τόσο για τον αναγνώστη με πολλές γνώσεις γύρω από το θέμα που πραγματεύονται, όσο και για τον αναγνώστη με άλλο γνωστικό αντικείμενο, ο οποίος απλώς επιθυμεί να σχηματίσει μια γενική άποψη για το θέμα».

Κωνσταντίνος Δ. Κατσουλάκης

Περιεχόμενα
Λίστα συνεργατών ix
Πρόλογος x
Πρόλογος για την ελληνική έκδοση x
1 Ανασκόπηση της κλινικής αντιμετώπισης της σπαστικότητας 1
2 Νευροφυσιολογία της σπαστικότητας 13
3 Μέτρηση της σπαστικότητας 89
4 Φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση της σπαστικότητας 108
5 Καθιστή θέση και τοποθέτηση στη σπαστικότητα 135
6 Ορθώσεις νάρθηκες και γυψονάρθηκες στη σπαστικότητα 156
7 Φαρμακευτική αντιμετώπιση της σπαστικότητας 180
8 Η χημική νευρόλυση στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας 205
9 Η χρήση της αλλαντικής τοξίνης στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας 224
10 Η ενδοραχιαΐα χορήγηση της μπακλοφένης στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας μυελικής ή υπερμυελικής αιτιολογίας 243
11 Χειρουργική αντιμετώπιση της σπαστικότητας 260
12 Αντιμετώπιση της σπαστικότητας στα παιδιά 289

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

978-960-394-528-4

Pages

352

Εκδότης

Παρισιάνου