Προσφορά

Σύγχρονη προπονητική στις αναπτυξιακές ηλικίες

Με Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής & Εφαρμοσμένης Διατροφής

45,00 

Διαστάσεις 17 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-618-000-338-3

Pages

656

Σύγχρονη προπονητική στις αναπτυξιακές ηλικίες

Περιγραφή

Περιγραφή

Με δεδομένο ότι η απόκτηση της γνώσης είναι ένα αδιάκοπο, προσωπικό ταξίδι συνεχούς αναζήτησης, για την πρόοδο και εξέλιξη της προπονητικής στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μια κοινή αφετηρία τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης για όλους τους προπονητές. Κάθε συνάδελφος θα βρει, στο σύγγραμμα αυτό, ένα σαφές, λογικά δομημένο λειτουργικό πλαίσιο δράσεων / ενεργειών σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές πλεύσης για την κατάρτιση θεμελιωδών προπονητικών προγραμμάτων για παιδιά προεφηβικής ηλικίας. Δίνονται τεκμηριωμένες απαντήσεις σε αρκετά αμφισβητούμενα θέματα μέσω της σύνοψης θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων. Καταβλήθηκε προσπάθεια η διασκορπισμένη γνώση στη διεθνή βιβλιογραφία να συστηματοποιηθεί με σαφήνεια, απλότητα και ταξινόμηση ειδικών προπονητικών στόχων, προκειμένου να γίνει προσιτή στον κάθε Έλληνα συνάδελφο με πρακτικές εφαρμογές και συγκεκριμένα κριτήρια αθλητικής απόδοσης που προτείνονται για κάθε ηλικία.
Το παρόν σύγγραμμα ανήκει στον κάθε ανώνυμο γυμναστή–προπονητή, με παιδαγωγικό προσανατολισμό και δημιουργικές ικανότητες, που αρχικά οφείλει να εμπνεύσει και να μετουσιώσει σε πράξη την αγάπη του μικρού παιδιού για την άθληση. Σ΄ ένα επόμενο στάδιο, μεθοδικά, πρέπει να αξιολογήσει, να σταθμίσει και να διαγνώσει τις δυνατότητες / αθλητικές ικανότητες κάθε νεαρού αθλητή, προκειμένου να τον κατευθύνει αργότερα στο ανάλογο άθλημα με αυξημένες πιθανότητες διάκρισης. Κάθε προπονητής οφείλει να μοχθεί αδιάκοπα προσφέροντας τέτοια κίνητρα στα φυσιολογικά και ψυχικά αποθέματα του νεαρού αθλητή, ώστε να διασφαλιστεί:

● η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρονικά αθλητική του σταδιοδρομία
● η διατήρηση του ενθουσιασμού του
● η καθημερινή πάλη να γίνεται “μαχητής” και να βελτιώνει τον εαυτό του
● η διαμόρφωση του χαρακτήρα του.
Βασισμένο στις νεώτερες επιστημονικές εξελίξεις και προοπτικές, με κριτική χρήση των πρόσφατων τεκμηριωμένων επιστημονικών αποδείξεων (evidence-based practice) της διεθνούς βιβλιογραφίας. Απαραίτητο σε κάθε επιστήμονα προπονητή (ανεξαιρέτως αθλήματος) και επαγγελματία υγείας εφαρμοσμένης κατεύθυνσης (διαιτολόγους, αθλητίατρους), όσο και για την αρτιότερη εκπαίδευση προπτυχιακών / μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το περιεχόμενο του συγγράμματος καλύπτει με τεκμηριωμένη επιστημονική ενημέρωση και λεπτομέρεια ένα ευρύ φάσμα εξειδι-κευμένων θεματικών ενοτήτων, όπως:
– Στοιχεία αναπτυξιακής παιδιατρικής και βασικές γνώσεις αναπτυξιακής βιολογίας
– Βάσεις αθλητικής ανάπτυξης, κινητικός έλεγχος και πλήρης αθλητική αξιολόγηση στις αναπτυξιακές ηλικίες
– Μεθοδολογία προπόνησης για την ανάπτυξη της δύναμης και ισχύος για όλα τα αθλήματα
– Eιδικά θέματα εφηβικής αθλητιατρικής παθολογίας
– Θεμελιώδεις γνώσεις / σύγχρονες τάσεις στην εφαρμοσμένη διατροφή αθλητών.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-618-000-338-3

Pages

656