Προσφορά

Στατιστική

21,56 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

000-001-014-9

ISBN

960-757-711-6

Στατιστική

Περιγραφή

Περιγραφή

 

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.11
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.11
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.13
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.17
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.19
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.19
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.20
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.28
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.36
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.39
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.39
ΜΕΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ.39
ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ.46
ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.52
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΔΕΙΓΜΑ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚΑ.59
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.59
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ.61
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ.62
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ.68
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.68
ΣΥΝΘΕΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.73
ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΤΩΝ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ.79
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ.85
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ: ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ.89
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ.89
ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ Τ.Μ. ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ.91
ΑΝΑΓΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ – ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ.100
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ: ΔΙΩΝΥΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ.103
Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ.115
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ.115
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ.119
Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΚΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ.121
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ.123
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ.130
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ (Κ.Ο.Θ.).135
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ.141
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ.147
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.147
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ.148
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.151
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ. ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΓΝΩΣΤΗ.154
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΓΝΩΣΤΟ.161
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΔΥΟ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ.162
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ t ΤΟΥ STUDENT.166
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ Μ. ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ σ2 ΑΓΝΩΣΤΗ.168
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ μ1 ΚΑΙ μ2.170
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.173
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.177
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.177
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Μ. ΓΝΩΣΤΕΣ σ.178
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Μ. ΑΓΝΩΣΤΟ σ.190
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΔΥΟ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ.194
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ.198
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ.203
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.208
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ.211
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ.215
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.215
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΩΣ.217
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ y.222
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ y, a, ΚΑΙ b.226
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ.231
ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.234
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ.236
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ANOVA).243
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.243
ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ.245
ΤΟ F-TEST.248
ΤΟ ΠΛΗΡΩΣ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑ.353
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ.261
ΤΟ ΠΛΗΡΩΣ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ BLOCKS ΠΕΙΡΑΜΑ.265
ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.277
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.277
ΤΟ TEST x2 ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ.280
ΤΟ U-TEST ΤΩΝ MANA-WHITNEY.287
ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ TEST. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ.289
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ SPEARMAN.293
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ.299

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

000-001-014-9

ISBN

960-757-711-6