ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

12,50 

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-922-140-8

Pages

150

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Περιγραφή

Περιγραφή

Μέσα από το εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται μια προσέγγιση θεμάτων σχετικών με την εισαγωγή και τη διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής στην εκπαίδευση. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά σε θέματα σεξουαλικότητας και ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης του ατόμου και δίνεται έμφαση στην ψυχοσεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με νοητική υστέρηση. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα πορίσματα δύο εμπειρικών ερευνών, στο πλαίσιο των οποίων διερευνάται η αναγκαιότητα εισαγωγής της σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο και στην εκπαίδευση των ατόμων με νοητική υστέρηση.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-922-140-8

Pages

150