ΣΕΤ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ +ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

8,00 

Γλώσσα

ISBN

set

ΣΕΤ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ +ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Περιγραφή

Περιγραφή

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Στο βιβλίο αυτό αναλύονται τα γενικά χαρακτηριστικά των αθλητικών κακώσεων, η συχνότητα εμφάνισής τους και επιχειρείται η ταξινόμησή τους. Επίσης τα αίτια και οι συνθήκες εμφάνισης των αθλητικών κακώσεων και οι μέθοδοι προφύλαξης για όλα σχεδόν τα αθλήματα..

Περιεχόμενα

Γενικά χαρακτηριστικά του αθλητικού τραυματισμού

Μέσα και μέθοδοι προφύλαξης από τα τραύματα στο Ε.Κ.Σ. στην ομάδα των αθλημάτων μονομαχίας

Μέσα και μέθοδοι προφύλαξης από τα τραύματα του Ε.Κ.Σ. στα αθλήματα ταχυδύναμης

Μέσα και μέθοδοι προφύλαξης από τα τραύματα στο Ε.Κ.Σ.στην ομάδα των αθλημάτων σύνθετου συντονισμού

Μέσα και μέθοδοι προφύλαξης από τα τραύματα στο Ε.Κ.Σ. στην κατηγορία των κυκλικών αθλημάτων

Μέσα και μέθοδοι προφύλαξης από τραύματισμούς στην κατηγορία των ομαδικών αθλημάτων

Μέσα και μέθοδοι προφύλαξης από τραυματισμούς του Ε.Κ.Σ.στην ομάδα των πολυαθλημάτων

 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Στόχος του βιβλίου είναι να υποδείξει στους φυσιοθεραπευτές και στους προπονητές πρακτικές μεθόδους και στοχευμένα προγράμματα προπόνησης για να τα εφαρμόσουν μετά από τραυματισμούς αθλητών.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος στην 3η έκδοση.

Πρόλογος.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ .

Εισαγωγή.

Βασικές αρχές της ιατρικής προπονητικής

Προπονητικό “αποτέλεσμα Crossing”.

Αθλητικοί τραυματισμοί και προπόνηση αποκατάστασης

Δημιουργία ενός ειδικού προπονητικού όρου για την προπόνηση αποκατάστασης.

Διεξαγωγή της προπόνησης αποκατάστασης

Στοιχεία μυολογίας.

Διατροφή: σημαντικό στοιχείο της προπόνησης αποκατάστασης

Πρόληψη: μέτρα για την αποφυγή αθλητικών τραυματισμών.

Η προπόνηση αποκατάστασης από την πλευρά ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Πρακτική της προπόνησης αποκατάστασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.

Οδηγός

Η σωστή προθέρμανση αποτελεί προϋπόθεση για μία σωστή προπόνηση αποκατάστασης.

Υποδείξεις για την εκτέλεση

Κατάλογος ασκήσεων.

Προπόνηση αποκατάστασης μετά από τραυματισμούς στην άρθρωση του γόνατου.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Ανατομικές βάσεις.

Σχέδια για το πλάνο της προπόνησης.

Παραδείγματα περιπτώσεων τραυματισμού.

Κατάλογος ασκήσεων.

Προπόνηση αποκατάστασης μετά από τραυματισμούς στην ποδοκνημική άρθρωση.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Ανατομικές βάσεις.

Αίτιες τραυματισμών στην ποδοκνημική άρθρωση.

Σχέδια για το πλάνο της προπόνησης.

Παράδειγμα περίπτωσης τραυματισμού.

Κατάλογος ασκήσεων

Παραδείγματα προπόνησης

Προπόνηση αποκατάστασης μετά από τραυματισμούς του αχίλλειου τένοντα

Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Σχέδιο για το πλάνο της προπόνησης

Παράδειγμα περίπτωσης τραυματισμού

Κατάλογος ασκήσεων

Παραδείγματα προπόνησης.

Προπόνηση αποκατάστασης μετά από τραυματισμούς των μυών

Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Σχέδιο για το πλάνο της προπόνησης.

Κατάλογος ασκήσεων.

Παραδείγματα προπόνησης.

Βιβλιογραφία

Γλωσσάρι ειδικής ορολογίας

Επιπλέον πληροφορίες

Γλώσσα

ISBN

set