Προσφορά

Σχολή ερασιτεχνικής πυγμαχίας

26,50 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-121-638-6

Pages

152

Σχολή ερασιτεχνικής πυγμαχίας

Περιγραφή

Περιγραφή

Ένα προσιτό εγχειρίδιο που απευθύνεται στους μικρούς μαθητές και τους γονείς τους που θέλουν να γνωρίσουν το άθλημα της πυγμαχίας ως μέσο διασκέδασης, εκγύμνασης, αυτοάμυνας και αγωνιστικής προοπτικής.

Aυτό επιτυγχάνεται τόσο με την περιγραφή, όσο και με τη συστηματική χρήση εικόνων που συμπληρώνουν και επεξηγούν το κείμενο.

Οι μεν μαθητές μέσα απ’ αυτό το εγχειρίδιο θα έρθουν σε επαφή με τα πρώτα στοιχεία του αθλήματος που θα αποτελέσουν οδηγό κατά την εξάσκηση τους από τα πρώτα τους βήματα έως την έναρξη της αγωνιστικής πυγμαχίας, οι δε γονείς θα γνωρίζουν με τι ασχολούνται τα παιδιά τους. Θα αντιληφθούν ότι η πυγμαχία δεν είναι μόνο ένα σκληρό άθλημα στο επίπεδο της αγωνιστικής πυγμαχίας, αλλά και ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό μέσο εκγύμνασης και ενδυνάμωσης του χαρακτήρα. Σ’ ένα τέτοιο εγχείρημα υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες, όσον αφορά το περιεχόμενο και τον τρόπο ανάπτυξης των θεμάτων, λόγω της ανάγκης εξισορρόπησης ανάμεσα στην απλούστευση και την διατήρηση της επιστημονικής τους βάσης. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με την περιγραφή, όσο και με την συστηματική χρήση εικόνων που συμπληρώνουν και επεξηγούν το κείμενο. Παραδίδω αυτό το βιβλίο με την πεποίθηση ότι θα ενδυναμώσω το ενδιαφέρον μαθητών και γονέων με το παρεξηγημένο ίσως άθλημα της ερασιτεχνικής πυγμαχίας, με στόχο την ορθή και χρήσιμη αξιοποίηση του, ανάλογα με την κατεύθυνση και τον βαθμό ενασχόλησης του καθενός.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-121-638-6

Pages

152