Προσφορά

Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με αντίσταση

36,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-399-453-7

Pages

440

share
Share via Viber

Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με αντίσταση

Περιγραφή

Περιγραφή

Σας καλωσορίζουμε στην τρίτη έκδοση του παρόντος βιβλίου, που αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια βασική πηγή πληροφοριών για την αθλητική επιστήμη. Το παρόν εγχειρίδιο έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι ασχολούνται με την προπόνηση με αντίσταση από διαφορετική σκοπιά ο καθένας: από προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα μυϊκής ενδυνάμωσης ως και αθλητικούς επιστήμονες οι οποίοι επιδιώκουν να διευρύνουν το θεωρητικό τους υπόβαθρο στην προπόνηση με αντίσταση. Η έννοια της εξατομίκευσης του προπονητικού προγράμματος είναι εξαιρετικά σημαντική για την προπόνηση με αντίσταση κάτι το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα από τη δομή του παρόντος συγγράμματος. Το βιβλίο αυτό θα σας δώσει τα απαραίτητα εφόδια για το σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης με αντίσταση, σχεδόν για κάθε ατομική περίπτωση την οποία θα συναντήσετε. Επίσης, περιέχει όλες εκείνες τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό των προπονητικών προγραμμάτων άσκησης με αντίσταση, τόσο από πρακτική όσο και από επιστημονική σκοπιά. Ελπίζουμε ότι, μέσα από αυτό το βιβλίο ο αναγνώστης θα κατανοήσει τη δυναμική φύση της διαδικασίας του σχεδιασμού ενός προπονητικού προγράμματος και θα συλλέξει όλες εκείνες τις λεπτομέρειες που χρειάζονται ώστε να μεταφερθεί στην πράξη η επιστημονική γνώση της προπόνησης με αντίσταση. Η γνώση στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Η τρίτη έκδοση αυτού του βιβλίου πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ενσωμάτωση αυτών των νέων πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στις ήδη υπάρχουσες. Έτσι, ο αναγνώστης των παλαιότερων εκδόσεων θα βρει στην τρίτη έκδοση σημαντικές νέες πληροφορίες που θα συμπληρώσουν τα κενά του παρελθόντος, ενώ παράλληλα θα απολαύσει τα παραδείγματα τα οποία έχουν εκ νέου δημιουργηθεί για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου. […]

Περιεχόμενα
ΜΕΡΟΣ Ι: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
1. Βασικές Αρχές της Προπόνησης με Αντίσταση
Βασικές Έννοιες
Μέγιστη εκούσια μυϊκή συστολή
Ένταση
Προπονητικός όγκος
Περιοδισμός
Προοδευτική αύξηση της επιβάρυνσης
Περίοδοι ανάπαυσης
Εξειδίκευση της ταχύτητας κίνησης
Εξειδίκευση του είδους της μυϊκής συστολής
Εξειδίκευση της μυϊκής ομάδας
Εξειδίκευση των πηγών μυϊκής ενέργειας
Κανόνες ασφαλείας
Περίληψη
Λέξεις-κλειδιά
Επιλεγμένη βιβλιογραφία
2. Είδη Προπόνησης Δύναμης
Ισομετρική προπόνηση
Δυναμική προπόνηση με σταθερή εξωτερική αντίσταση
Προπόνηση μεταβαλλόμενης αντίστασης
Ισοκινητική προπόνηση
Πλειομετρική προπόνηση
Σύγκριση των διαφορετικών ειδών προπόνησης […]
3. Φυσιολογία και Ασκησιογενείς Νευρομυϊκές Προσαρμογές
Φυσιολογικές προσαρμογές
Προσαρμογές του νευρικού συστήματος
Σκελετικές μυϊκές ίνες
Ενεργειακοί μηχανισμοί
Προσαρμογές του ενδοκρινικού συστήματος
Συνδετικός ιστός
Καρδιαγγειακές προσαρμογές
4. Η Ενσωμάτωση των Άλλων Παραγόντων της Φυσικής Κατάστασης σε ένα Πρόγραμμα Προπόνησης με Αντίσταση
Αερόβια προπόνηση
Ταυτόχρονη προπόνηση δύναμης και αντοχής
Κυτταρικές προσαρμογές ως αποτέλεσμα ταυτόχρονης προπόνησης δύναμης και αντοχής
Ο βαθμός επίδρασης της προπόνησης με αντίσταση στην αντοχή
Προπόνηση ταχύτητας και διαλειμματική προπόνηση
Προπόνηση ευλυγισίας
Ευλυγισία και προπόνηση με αντίσταση
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
5. Ο Σχεδιασμός του Εξατομικευμένου Προγράμματος Προπόνησης με Αντίσταση
Επιλογές των προπονητικών παραμέτρων
Σχεδιασμός του προπονητικού προγράμματος
Η προσαρμοστική ικανότητα κάθε ατόμου
Οριοθέτηση των προπονητικών στόχων
Περιγραφή του εξατομικευμένου προπονητικού ερεθίσματος
6. Τεχνικές και Συστήματα Προπόνησης με Αντίσταση
Σύστημα προπόνησης μιας σειράς σε κάθε άσκηση
Κυκλικό πρόγραμμα προπόνησης μικρής διάρκειας
Σύστημα πολλαπλών σειρών
Σύστημα χρονικής αλληλουχίας εκτέλεσης των ασκήσεων
Τεχνικές εξάσκησης που εφαρμόζονται στα διάφορα συστήματα προπόνησης
Ειδικά συστήματα και τεχνικές προπόνησης
7. Σχεδιασμός Προγραμμάτων για Προχωρημένους Ασκούμενους
Εφαρμογή των αρχών του περιοδισμού στην προπόνηση με αντίσταση
Συγκριτικές έρευνες
Η ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος
Πλειομετρική προπόνηση
Δύο προπονητικές μονάδες σε μία ημέρα
8. Διακοπή της Προπόνησης
Είδη διακοπής της προπόνησης
Επίδραση της διακοπής της προπόνησης στην αθλητική απόδοση
Φυσιολογικοί μηχανισμοί απώλειας της μυϊκής δύναμης
Επίδραση του είδους της μυϊκής συστολής
Επίδραση της διακοπής της προπόνησης στα οστά
Διακοπή της προπόνησης αθλητών με μεγάλη μυϊκή μάζα
ΜΕΡΟΣ III: Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
9. Γυναίκα και Προπόνηση με Αντίσταση
Διαφορές της απόλυτης / σχετικής μυϊκής δύναμης μεταξύ των δύο φύλων
Διαφορές της μυϊκής ισχύος μεταξύ των δύο φύλων
Κατανομή των μυϊκών ινών και παραγωγή μυϊκής ισχύος
Η επίδραση της προπόνησης
Οι ορμονικές απαντήσεις των γυναικών στην προπόνηση με αντίσταση
Ασκησιογενείς μεταβολές του εμμηνορροϊκού κύκλου
Η οστική πυκνότητα
Μηχανισμοί της ορμονικής δράσης
Τραυματισμοί του γόνατος
Ανάλυση των εξατομικευμένων αναγκών
10. Προπόνηση με Αντίσταση στην Παιδική Ηλικία
Ασκησιογενείς Προσαρμογές
Πρόληψη τραυματισμών
Τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της προπόνησης
Χρόνιες κακώσεις
Προγράμματα προπόνησης για παιδιά
Ανάλυση των ατομικών αναγκών
Αναπτυξιακές διαφορές
Εξατομικευμένα προγράμματα προπόνησης με αντίσταση
Παραδείγματα προγραμμάτων προπόνησης για παιδιά
Περιοδισμός
Η φιλοσοφία της άσκησης με αντίσταση στην παιδική ηλικία
Τροποποιήσεις του εξοπλισμού προπόνησης και οργανωτικά θέματα
Η αύξηση της αντίστασης
11. Άσκηση με Αντίσταση στην Τρίτη Ηλικία
Απώλεια της μυϊκής δύναμης και ισχύος στην 3η ηλικία
Μηχανισμοί απώλειας της μυϊκής δύναμης στην 3η ηλικία και προσαρμογές ως αποτέλεσμα της άσκησης με αντίσταση
Διατροφικές ανάγκες
Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με αντίσταση για ηλικιωμένα άτομα
Βιβλιογραφικές αναφορές
Ευρετήριο

Δείτε δείγμα του βιβλίου schediasmos-programmaton-askisis-me-antistasi

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-399-453-7

Pages

440