Προσφορά

Σχεδιασμός προγραμμάτων αγωγής υγείας

27,90 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 21 × 22 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-818-355-3

Pages

280

share
Share via Viber

Σχεδιασμός προγραμμάτων αγωγής υγείας

Περιγραφή

Περιγραφή

Για τα θέματα υγείας, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν πρέπει να εστιάζει μόνο σε διαδικασίες μετάδοσης γνώσεων, αλλά σε πολλαπλές μεθόδους, ευαισθητοποίησης, αλληλεπίδρασης και βιωματικής προσέγγισης. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς ή άλλους επαγγελματίες που θα ήθελαν να οργανώσουν προγράμματα αγωγής υγείας. Στο πρώτο μέρος, περιγράφονται έρευνες και ψυχοκοινωνικές θεωρίες που χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για την κατανόηση και ερμηνεία των σκέψεων και των επιλογών των ατόμων, όπως και των διαδικασιών αλλαγής στάσεων και ανθυγιεινών συμπεριφορών. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται πρώτα ασκήσεις και δραστηριότητες από δεξιότητες ζωής που είναι αναγκαίες και χρήσιμες σε όλα τα προγράμματα αγωγής υγείας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται παραδείγματα, ασκήσεις, δραστηριότητες, και ολοκληρωμένα προγράμματα αγωγής υγείας σε θέματα διατροφής, ελέγχου του στρες, φυσικής δραστηριότητας, βίαιης συμπεριφοράς και σχολικού εκφοβισμού, ντόπινγκ, αλκοόλ, καπνίσματος και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών, Στηρίζονται σε πολύχρονη ερευνητική δουλειά, πειραματικές εφαρμογές και σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς. Έχουν εφαρμοστεί σε πολλά σχολεία της χώρας, η δε αξιολόγησή τους από τους ίδιους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, έχει καταδείξει την αποτελεσματικότητά τους.

Περιεχόμενα
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θεωρητικές προσεγγίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τι είναι η Αγωγή Υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μοντέλο Σχεδιασμού Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Δεξιότητες ζωής με έμφαση στην υγεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Διατροφή και έλεγχος του βάρους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Στρες και Αγωγή Υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Κάπνισμα και Αγωγή Υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Φυσική δραστηριότητα και Αγωγή Υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το ντόπινγκ και η υγεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Αλκοόλ και Αγωγή Υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Βίαιη συμπεριφορά και Αγωγή Υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Εξαρτησιογόνες ουσίες και υγεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Αξιολόγηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 22 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-818-355-3

Pages

280