Ρυθμική αγωνιστική γυμναστική

Ασκήσεις σώματος

7,00 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

000-001-014-1

Pages

176

Ρυθμική αγωνιστική γυμναστική

Περιγραφή

Περιγραφή

Η Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική είναι ένα καθαρά τεχνικό άθλημα με μια πληθώρα ασκήσεων σώματος. Οι ασκήσεις αυτές αποτελούν την βάση των αγωνιστικών προγραμμάτων με όργανα. Η σωστή εκμάθηση των ασκήσεων αυτών παίζει καθοριστικό ρόλο για την μετέπειτα εξέλιξη της γυμνάστριας στις ασκήσεις με τα όργανα.

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μία προσπάθεια να δοθεί η όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη και πληρέστερη τεχνική ανάλυση των ασκήσεων αυτών. Η ανάλυση αυτή θα βασίζεται στους νόμους και στους κανόνες της Βιοκινητι-κής και της Κινησιολογίας. Έτσι θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στην τεχνική ανάλυση κάθε άσκησης που θα αποσκοπεί στην καλύτερη εκμάθηση και εμπέδωση.

Οι Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής πρέπει να γνωρίζουν καλά την τεχνική αυτή ανάλυση των ασκήσεων, για να μπορούν να διδάξουν καλύτερα τις ασκήσεις, αλλά και να εντοπίζουν τα λάθη και συγκεκριμένα τις αιτίες που τα προκαλούν.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

000-001-014-1

Pages

176