Προσφορά

Ρίψεις

Σφαίρα, Σφύρα, Ακόντιο, Δίσκος

7,90 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-044-4

Pages

176

Ρίψεις

Περιγραφή

Περιγραφή

Στις σελίδες του βιβλίου αυτού, που αναφέρεται στις ρίψεις στο στίβο, αναλύεται η τεχνική στα αγωνίσματα της σφαίρας, του δίσκου, του ακόντιου και της σφύρας, καθώς και οι βιομηχανικές βάσεις τους. Εξετάζεται η τεχνική ως παράγοντας της επίδοσης και της προπόνησης.

Με σειρές ασκήσεων παρουσιάζεται η μεθοδολογία της τεχνικής όλων των ρίψεων και δίνεται μεγάλη έμφαση στη διόρθωση των συνηθισμένων λαθών κατά την εκτέλεση των ασκήσεων. Με την έκδοση αυτή γίνεται προσπάθεια να εμπλουτισθεί η βιβλιογραφία του στίβου με καινούρια στοιχεία.

Ενδιαφέρει τους προπονητές και αθλητές των ρίψεων, καθώς και τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρόλογος
1.       Η τεχνική ως παράγοντας της επίδοσης και της προπόνησης
1.1. Η εξέλιξη των αγωνισμάτων και της τεχνικής
1.2. Η ιδιαιτερότητα του τρόπου κίνησης και της τεχνικής
1.3. Η τεχνική ως βιομηχανικό πρότυπο της κίνησης
1.4. Η τεχνική ως επίκτητη κινητική δεξιότητα
1.5. Οι πρωταρχικές αγωνιστικές ασκήσεις ως ουσιαστικό προπονητικό μέσο για την τελειοποίηση της τεχνικής
1.6. Προπόνηση δύναμης και τελειοποίηση της τεχνικής
1.7. Κλιμάκωση της τελειοποίησης της τεχνικής

1.8. Καθοδήγηση τελειοποίησης της τεχνικής
1.9. Απαιτήσεις στην προπόνηση νεαρών αθλητών
2.       Βιομηχανικές βάσεις της τεχνικής των ρίψεων και της ώθησης
2.1. Γενικοί φυσικοί παράγοντες επίδρασης στο βεληνεκές
2.2. Ειδικοί νόμοι της πτήσης των ριπτικών οργάνων
2.3. Η επιτάχυνση του ριπτικού οργάνου από τον αθλητή
3. Η τεχνική στα  ριπτικά αγωνίσματα ως παράγοντας επίδοσης και προπόνησης
3.1. Η δημιουργία μυϊκής τάσης κατά τη ρίψη και την ώθηση
3.2. Ο τεχνικός προσανατολισμός για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της δύναμης

3.3. Ταξινόμηση τελειοποίησης της τεχνικής μέσα στον ετήσιο προγραμματισμό

3.4. Η μεθοδική της διόρθωσης των λαθών

3.5. Η ανάπτυξη της τεχνικής στους νεαρούς αθλητές
3.6. Κατανόηση, εκτίμηση και καθοδήγηση της τελειοποίησης της τεχνικής
4. Η τεχνική της σφαιροβολίας
4.1. Περιγραφή και τεκμηρίωση της τεχνικής στη σφαιροβολία
4.2. Παραδείγματα για καλύτερη προσέγγιση στο πρότυπο της τεχνικής
4.3. Λάθη, αιτίες και υποδείξεις για τη διόρθωση των λαθών
4.4. Μεθοδικές υποδείξεις εφαρμογής σημαντικών για την επίδοση προπονητικών ασκήσεων
5. Η τεχνική της δισκοβολίας
5.1. Περιγραφή και τεκμηρίωση της τεχνικής στη δισκοβολία
Παραδείγματα υψηλής προσέγγισης στο πρότυπο της τεχνικής
5.3. Λάθη τεχνικής, αίτιες και υποδείξεις για τη διόρθωση των λαθών
5.4. Μεθοδικές υποδείξεις εφαρμογής σημαντικών για την επίδοση προπονητικών ασκήσεων
6.        Η τεχνική του ακοντισμού
6.1. Περιγραφή και τεκμηρίωση της τεχνικής του ακοντισμού
6.2. Παραδείγματα υψηλής προσέγγισης στο πρότυπο της τεχνικής
6.3. Τεχνικά λάθη, αιτίες και υποδείξειςγια τη διόρθωση των λαθών
6.4. Μεθοδικές υποδείξεις εφαρμογής σημαντικών για την επίδοση προπονητικών ασκήσεων
7.        Η τεχνική της σφυροβολίας
7.1.      Περιγραφή και τεκμηρίωση της τεχνι¬κής στη σφυροβολία
72.     Παραδείγματα υψηλής προσέγγισης στο πρότυπο της τεχνικής
7.3. Κύρια λάθη τεχνικής, αιτίες και υποδείξεις για τη διόρθωση των λαθών

7.4. Μεθοδικές υποδείξεις εφαρμογής σημαντικών για την επίδοση προπονητικών ασκήσεων

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-044-4

Pages

176