ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

27,17 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-010-418-2

Pages

448

share
Share via Viber

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Περιγραφή

Περιγραφή

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΙΙρόλογος
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ TO I1EPIEX0MEN0 ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Ψυχοπαιδαγωγική ή παιδαγωγική ψυχολογία
Ψυχολογία και παιδαγωγική
Παλιά, νέα και σύγχρονη παιδαγωγική. Παιδαγωγικές έρευνες
Συνάρτηση της ψυχοπαιδαγωγικής με την ψυχολογία και την παιδαγωγική Τι είναι ψυχοπαιδαγωγική. Ορισμός
Ιστορικές φάσεις της ψυχοπαιδαγωγικής
Θεωρητικά θεμέλια της ψυχοπαιδαγωγικής. Το βασικό αξίωμά της
Βασικές διερευνήσεις της ψυχοπαιδαγωγικής
Το έργο και ο σκοπός της ψυχοπαιδαγωγικής
Σκοπός της ψυχοπαιδαγωγικής και ιδεώδη
Το πρόβλημα του ιδεώδους ή της ιδεολογίας της αγωγής
Συμβολή για μια σύγχρονη παιδαγωγική ιδεολογία
Αναζητήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής για τον «τύπο του ανθρώπου» Βιβλιογραφική ενημέρωση

ΔΕΥΤΕΡΟ Μ Ε ΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Εισαγωγή
Πρώτες διακρίσεις και θέσεις
Οι διασυνδέσεις της νέας αγωγής με την ελληνική αρχαιότητα
Από το μεσαίωνα στις πρώτες διαμορφώσεις της νέας αγωγής. Rabelais (1494-1553)
Το πρόβλημα της μεθοδολογίας (Bacon 1561-1626 και. Descartes 1596-1650) Η στροφή προς την πρακτική. Οι πρώτες αισθησιοκρατικές θέσεις (John Locke
1632-1704)
Η καλλιέργεια της κρίσης (Montaigne 1533-1592)
Η διδακτική πράξη (Κομένιος 1592-1670)
Μια χαρούμενη νότα στο χώρο της παιδαγωγικής. Η ελκυστική αγωγή του Fe-
nelon (1651-1715)
Η θεμελίωση της νέας παιδαγωγικής (J. J. Rousseau 1712-1778)
Απηχήσεις και εφαρμογές των απόψεων του Rousseau — Οι πρώτες εφαρμογές
Η μεγάλη παιδαγωγική παρεκτροπή
Η εγκαθίδρυση της παιδαγωγικής παρεκτροπής στην Ελλάδα
Οι βασικοί μεθοδολόγοι της νέας παιδαγωγικής
Συνοπτικές θέσεις για τους μεθοδολόγους της νέας παιδαγωγικής
Τα νέα σχολεία
Νέα σχολεία με «επαναστατικές ελεύθερες αρχές»
Σύγχρονες τάσεις για το ελεύθερο σχολείο
Σχόλιο για το αντι-σχολειο
Οι παιδαγωγικές τάσεις στις διάφορες χώρες
Επιλεγόμενα
• Βιβλιογραφική ενημέρωση
Τ Ρ Ι Τ Ο ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Προσδιορισμός όρων
Χαρακτηριστικά εξέλιξης
Ισορροπία και ψυχική ανάπτυξη κατά τον Piaget
Θέσεις του Luria
Κληρονομικότητα, περιβάλλον και νοημοσύνη
Ηλικίες νοημοσύνη και περιβάλλον
II δύναμη του περιβάλλοντος
Το εμπλουτισμένο περιβάλλον
Το παιδί και ο έφηβος. Γενικές απόψεις για το παιδί και τον έφηβο
Ο μαθητής του δημοτικού
Νεότητα. Προβλήματα αντιθέσεων και προσαρμογής.
Βασικοί χαρακτηρισμοί της εφηβείας
Γενικά προβλήματα και ηθική αγωγή .
Η σκέψη, η έννοια του νόμου και η έννοια του περιβάλλοντος στον έφηβο
Η ηλικία της νεότητας
Η νοημοσύνη. Εισαγωγή
Η μορφή της νοημοσύνης στα ζώα
Η πρακτική νοημοσύνη
II πρακτική νοημοσύνη του ανθρώπου
Η νοημοσύνη στο παιδί και τον έφηβο.

Οι απόψεις του J. Piaget. Πράξη και λογική πράξη
Προσαρμογή, σχήματα, περίοδοι
Περίοδο: Αισθησιοκινητική περίοδος
Προσυλλογιστική περίοδος
Ένας πειραματισμός
Συλλογιστική περίοδος
Περίοδος αφαιρετικής σκέψης
Παιδαγωγικές εφαρμογές
Βιβλιογραφική ενημέρωση
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ, Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η έννοια των κινήτρων
Βασική διάκριση των κινήτρων
Εγρήγορση, ερεθιστικότητα και πρόκληση
Ανία και αλλαγή
Περιέργεια, ερευνητική διάθεση και ελευθερία
Το άγχος
Επίπεδο εγρήγορσης και προσδοκίας
Ποινές-αμοιβές-κριτική
Διδακτικές εφαρμογές των κινήτρων
Έννοια και θεωρίες για την προσωπικότητα
Διαδικασία προσαρμογής. Αυταρχική, αδιάφορη και ρυθμιστική συμπεριφορά
Παιδαγωγικές αρχές επικοινωνίας ανάμεσα στα πρόσωπα και στα πράγματα
Βιβλιογραφική ενημέρωση
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
Σχέσεις μάθησης- διδασκαλίας
Ψυχολογικές θεωρίες για τη μάθηση.

Σχέσεις μάθησης και ψυχοπαιδαγωγικής
Η θεωρία του I. Pavlov (1849-1936) για τη μάθηση
Η θεωρία του J. Β. Watson (1878-1958)
Η θεωρία του Ε. R. Guthrie (1886-1959)
Προσδιορισμός της μάθησης κατά τον Guthrie
Η θεωρία του Cl. Hull (1884-1952)
Η θεωρία του Ε. L. Thonrdike (1874-1949)
Η θεωρία του B.F. Skinner
Η μορφολογική ψυχολογία για τη μάθηση
Η θεωρία του Kurt Lewin για τη μάθηση. (1890-1947)
Μια ενδιάμεση θεωρία για τη μάθηση.

Η θεωρία του Ed. Tolman (1886-1959)
Βασικοί όροι μάθησης
Τρόποι μάθησης
Προσδιορισμός και κατηγορίες της σχολικής μάθησης
Μια νέα θεωρία για τη σχολική μάθηση
Βιβλιογραφική ενημέρωση
ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η διδακτική της παλιάς και νέας αγωγής
Η προγραμματισμένη διδασκαλία και οι διδακτικές αρχές της
Οι διδακτικοί σκοποί και η ταξινόμηση τους
Ταξινόμηση διδακτικών σκοπών
Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι με τη χρησιμοποίηση της διαδικασίας των μοντέλων
Συμβολή στη δημιουργία ενός συστήματος ταξινόμησης των διδακτικών σκοπών
Μορφές συμπεριφοράς μέσα στην τάξη
Αναζήτηση ορθής μεθόδου.

Προς μια διαλεκτική μέθοδο διδασκαλίας
Μέτρηση και αξιολόγηση
Βιβλιογραφική ενημέρωση

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-010-418-2

Pages

448